Werkdruktemeter: meet je werkplezier

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan en zich gelukkig voelen zijn productiever, meer betrokken, hebben een lager verzuim en zijn minder geneigd te vertrekken. Maar in hoeverre zijn medewerkers gelukkig en in welke mate ervaren zij werkdruk? Met de nieuwe ‘Werkdruktemeter’ worden werkdruk en werkplezier meetbaar én bespreekbaar.  

Verder lezen


Plaatsonafhankelijke arbeid voor kantoorwerk en de arbowet

Op 13 juni 2012 is aan het Arbeidsomstandighedenbesluit plaatsonafhankelijke arbeid toegevoegd. Hieronder de artikelen die van toepassing zijn voor kantoorwerk. Abobesluit Afdeling 10. Plaatsonafhankelijke arbeid Artikel 1.43. Definities 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder plaatsonafhankelijke arbeid verstaan: a. arbeid die een werkgever als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel […]

Verder lezen


Thuiswerken

Veel werknemers in de verzekeringsbranche hebben de mogelijkheid om deels thuis te werken, al dan niet binnen een beleid voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW). Thuis hebben werknemers meestal niet de beschikking over eenzelfde werkplek als op kantoor. Soms werken mensen thuis zelfs op meerdere plekken. Om gezond te kunnen thuiswerken, moet een thuiswerkplek aan […]

Verder lezen


Visie en beleid TPOW

Een visie op tijd- en plaatsonafhankelijk werken beschrijft wat TPOW inhoudt, wat het bedrijf van TPOW vindt en waar het naar toe wil op dit terrein. Ook maakt een visie helder welk gedrag het bedrijf van zijn werknemers en leidinggevenden verwacht. De visie is het vertrekpunt voor het beleid en versterkt de acceptatie en het […]

Verder lezen


Leidinggeven op afstand

Leidinggeven op afstand komt steeds meer voor, bijvoorbeeld bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW). Deze manier van leidinggeven is anders dan bij traditioneel kantoorwerk. Mensen aansturen zonder dat je ze fysiek ziet, begint met vertrouwen en loslaten. De focus ligt op het bereiken van de gewenste resultaten, en waar nodig of gevraagd meedenken om problemen […]

Verder lezen


Elders werken

Een van de mogelijkheden bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW) is dat werknemers niet op kantoor of thuis, maar onderweg of bij klanten werken. Leidt dit ertoe dat werknemers daar langer dan twee uur per dag met een beeldscherm werken, dan zijn op dit werk de regels voor een ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek van toepassing. Waarom? […]

Verder lezen


Teamaanpak tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Wat moet en kan een team doen om gezond tijd- en plaatsonafhankelijk te werken? Een overzicht van de mogelijkheden voor leidinggevenden en degenen die teams ondersteunen. Waarom? TPOW komt veelvuldig voor in verzekeringsbedrijven. Een teamaanpak geeft handvatten om de risico’s binnen een team snel en goed in kaart te brengen, zodat het team gericht maatregelen […]

Verder lezen


Individuele aanpak tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Wat kan een werknemer doen om gezond tijd- en plaatsonafhankelijk te werken? Wat kan een leidinggevende of coach/begeleider doen om hem hierin te ondersteunen? Een overzicht van wat op het niveau van een individuele werknemer mogelijk en verplicht is. Waarom? Op een gezonde manier TPOW toepassen beperkt de kans op RSI/CANS-klachten en klachten. Ook verkleint […]

Verder lezen


Organisatieaanpak tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Wat moet een organisatie doen om tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW) gezond te houden en hoe kan zij dit het beste aanpakken? Een overzicht van aandachtspunten voor wie verantwoordelijk is voor het aansturen, uitvoeren en toetsen van een organisatieaanpak. Waarom? Een organisatieaanpak brengt zorgvuldig de risico’s van TPOW binnen een organisatie in kaart. De uitkomsten […]

Verder lezen


Overzicht oplossingen tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Drie kernmaatregelen: hiermee krijgt u direct informatie die is toegesneden op uw rol bij het realiseren en behouden van gezond en veilig werk. Organisatieaanpak voor arboprofessionals/HR, OR en directie. Teamaanpak voor leidinggevenden en degenen die hen ondersteunen en begeleiden bij een aanpak op teamniveau. Individuele aanpak voor werknemers en hun leidinggevenden of ergocoaches, om op […]

Verder lezen