Hoe hoog is de werkdruk

Onderstaande cijfers over de diverse onderdelen van werkdruk zijn afkomstig uit de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden over 2017. De tabel bevat de cijfers van de sectoren die het laagste en het hoogste scoorden. Ter vergelijking zijn daar de cijfers naast gezet van de financiële dienstverlening, de sector waar de verzekeringsbranche deel van uit maakt. Aangezien de […]

Verder lezen


Batterijopladers

Tijdens en na het werk moet iedere werknemer kunnen herstellen, ofwel zijn batterij opladen. Uit onderzoek blijkt dat bij iedereen na een aantal uur werken minder productief is, meer fouten maakt en moe wordt. Dat is normaal. Door de batterij ‘s nachts en tussendoor op te laden stel je die negatieve effecten uit. Het is […]

Verder lezen


Op teamniveau energiegevers vergroten

Doel Het team laten benoemen wat ze kunnen doen om in het team een energiegever te vergroten Werkwijze: Maak groepjes van 3-4 werknemers. Laat ze per groepje één energiegever bedenken waarvan ze denken dat ze die samen kunnen doen. Als de werknemers al individueel met energiegevers en vreters hebben gewerkt, kunnen ze zich daardoor laten […]

Verder lezen


Op teamniveau energievreters verminderen

Doel: Het team laten benoemen welke energievreter ze willen aanpakken. Werkwijze: Maak groepjes van 3-4 werknemers. Laat ze per groepje één energievreter bedenken waarvan ze denken dat meerdere collega’s in het team last van hebben en die samen met elkaar te beïnvloeden is. Als de werknemers al individueel met energiegevers en vreters hebben gewerkt, kunnen ze […]

Verder lezen


Inzicht in invloed

Doel: Ontdekken van je eigen energievreters en –gevers en de invloed die je daar wel/niet op hebt. Nodig: Een groep collega’s, in groepjes van 2-5 personen, 45 minuten, geeltjes en zoveel vellen papier/foamborden als collega’s. Werkwijze: Elke deelnemer krijgt een vel papier  met twee kolommen. Boven de linker kolom staat ‘energievreters’ en boven de rechterkolom […]

Verder lezen


Wat is werkdruk en wat is werkplezier?

Doel: Uitwisselen wat medewerkers als werkdruk ervaren. Overeenkomsten en verschillen benoemen. Werkdruk erkennen. Nodig: Een groep mensen, een half uur. Liefst collega’s, liefst een voltallig team inclusief hun leidinggevende. Werkwijze: Je licht toe dat je met werkdruk aan de slag wilt gaan en geïnteresseerd bent in hoe werkdruk er voor de aanwezigen eigenlijk uitziet. Je […]

Verder lezen


Participatieve aanpak werkdruk

Werknemers hebben vaak een machteloos gevoel over werkdruk, maar willen wel heel graag dat die vermindert. Daarom is het belangrijk om hen bij het aanpakken van ongezonde werkdruk te betrekken. Als werknemers mee mogen denken, voelen ze zich niet alleen meer betrokken. Er ontstaat ook eerder acceptatie waar werkdruk niet volledig is op te lossen […]

Verder lezen


Opzet visie en beleidsplan

Gezonde werkdruk binnen verzekeringsbedrijven Deze opzet geeft input voor het maken van een visie en beleidsplan voor een organisatie en bestaat uit de volgende onderdelen: Definiëren: wat houdt ongezonde werkdruk in onze organisatie in? Ambities vaststellen: wat moet en wat willen de betrokken partijen bereiken? Inventariseren: hoe is de (start)situatie? Verkennen en vaststellen: wat zijn geschikte verbetermaatregelen? Uitvoeren: verbetermaatregelen doorvoeren […]

Verder lezen


Visie en beleid (werkdruk)

Een visie op werkdruk beschrijft wat (ongezonde) werkdruk binnen een specifieke organisatie inhoudt en wat die organisatie wil doen om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Een heldere visie is het onmisbare vertrekpunt voor beleid dat de mensen binnen een verzekeringsbedrijf niet alleen accepteren, maar ook ondersteunen en uitdragen. Een beleidsmatige aanpak beschrijft vervolgens hoe […]

Verder lezen