Licht en verlichting

Als het (te) donker is, kunnen we niet werken. Bij werk in de verzekeringsbranche is met name voldoende daglicht of kunstverlichting nodig om teksten goed te kunnen lezen en daar geen klachten bij te krijgen. De keerzijde is dat te veel licht of te grote helderheidsverschillen vermoeidheid of gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Met een goede combinatie […]

Verder lezen


Beleid beeldschermwerk

Om gezond beeldschermwerk te realiseren, moet een organisatie de risico’s van werken met beeldschermen wegnemen of, als dit niet haalbaar is, zoveel mogelijk beperken. Een beleidsmatige aanpak beschrijft hoe alle betrokken partijen hier in een voor iedereen herkenbare cyclus aan werken. Waarom? Een goed doordacht beleid vormt een randvoorwaarde om gezond beeldschermwerk met succes te […]

Verder lezen


Evalueren beleid

Evalueer het beleid jaarlijks. Zo beoordeelt u of het beleid nog past bij de situatie in uw organisatie, en of uw maatregelen effect hebben. Zo nodig kunt u maatregelen aanpassen, nieuwe maatregelen invoeren of opnieuw onderzoek doen. Evalueren kan op de volgende manieren: Bespreek het beleid en de effectiviteit van de maatregelen met OR, preventiemedewerker, […]

Verder lezen


Individuele aanpak ongewenst gedrag

Wat kan een werknemer doen bij ongewenst gedrag en hoe kan hij zulk gedrag voorkomen en beperken? Wat kan een leidinggevende of coach/begeleider doen om hem hierin te ondersteunen? Een overzicht van wat op het niveau van een individuele werknemer mogelijk en verplicht is. Waarom? Ongewenst gedrag terugdringen en gewenst gedrag bevorderen vermindert de kans […]

Verder lezen


Teamaanpak ongewenst gedrag

Wat moet en kan een team doen om ongewenst gedrag aan te pakken en gewenst gedrag te stimuleren? Een overzicht van de mogelijkheden voor leidinggevenden en degenen die teams ondersteunen. Waarom? Ongewenst gedrag komt helaas geregeld voor in de financiële sector. In 2017 had 17.3% van de werknemers last van intern ongewenst gedrag (door collega’s) […]

Verder lezen


Organisatieaanpak ongewenst gedrag

Wat moet een organisatie doen om ongewenst gedrag aan te pakken en gewenst gedrag te stimuleren? En hoe kan zij dat het beste aanpakken? Een overzicht van aandachtspunten voor wie verantwoordelijk is voor het aansturen, uitvoeren en toetsen van een organisatieaanpak. Waarom? Een organisatieaanpak brengt zorgvuldig de risico’s op ongewenst gedrag binnen een organisatie in […]

Verder lezen


Individuele aanpak beeldschermwerk

Wat kan een werknemer doen om beeldschermwerk gezond te houden en RSI/CANS-klachten, lage rugklachten en oogklachten te voorkomen of te beperken? Wat kan een leidinggevende of coach/begeleider doen om hem hierin te ondersteunen? Een overzicht van wat op het niveau van een individuele werknemer mogelijk en verplicht is. Waarom? Gezond beeldschermwerk vermindert de kans op […]

Verder lezen


Teamaanpak beeldschermwerk

Wat moet en kan een team doen om beeldschermwerk gezond te maken en houden? Een overzicht van de mogelijkheden voor leidinggevenden en degenen die teams ondersteunen. Waarom? Een teamaanpak geeft handvatten om de risico’s voor lage rugklachten, RSI/CANS-klachten en oogklachten binnen een team snel en goed in kaart te brengen, zodat het team gericht maatregelen […]

Verder lezen


Organisatieaanpak beeldschermwerk

Wat moet een organisatie doen om beeldschermwerk gezond te houden en hoe kan zij dit het beste aanpakken? Een overzicht van aandachtspunten voor wie verantwoordelijk is voor het aansturen, uitvoeren en toetsen van een organisatieaanpak. Waarom? Een organisatieaanpak brengt zorgvuldig de risico’s van beeldschermwerk binnen een organisatie in kaart. De uitkomsten maken het mogelijk om […]

Verder lezen


Hoe hoog is de werkdruk

Onderstaande cijfers over de diverse onderdelen van werkdruk zijn afkomstig uit de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden over 2017. De tabel bevat de cijfers van de sectoren die het laagste en het hoogste scoorden. Ter vergelijking zijn daar de cijfers naast gezet van de financiële dienstverlening, de sector waar de verzekeringsbranche deel van uit maakt. Aangezien de […]

Verder lezen