Hoe hoog is de werkdruk

Onderstaande cijfers over de diverse onderdelen van werkdruk zijn afkomstig uit de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden over 2017.

De tabel bevat de cijfers van de sectoren die het laagste en het hoogste scoorden. Ter vergelijking zijn daar de cijfers naast gezet van de financiële dienstverlening, de sector waar de verzekeringsbranche deel van uit maakt. Aangezien de sector daarnaast andere bedrijven (bijvoorbeeld banken) omvat, zijn de cijfers niet zonder meer van toepassing op de verzekeringsbranche. Een redelijke aanname luidt dat de prevalentie niet minder is dan die van de laagst scorende sector, en waarschijnlijk dicht in de buurt ligt van de score van de sector financiële dienstverlening.

Van burn-out klachten geeft de score een gemiddeld percentage van de werknemers met burn-out klachten. Bij regelmogelijkheden het aantal werknemers wat ‘nee’ als antwoord gaf (andere opties waren ja, soms en ja regelmatig). Bij taakeisen het percentage werknemers dat altijd of vaak als antwoord gaf (andere opties waren soms of nooit).

Wat Gemid-
delde
score
Laagste
score (%)
Financiële dienstver-
lening (%)
Hoogste
score (%)
Burnout-klachten (percentage) 15,9 10,8 16,2 22,1
Regelmogelijkheden
(% dat vraag met ‘nee’ beantwoord)
       
Kunt u beslissen hoe u uw werk uitvoert? 12,7 3,2 9,4 21,0
Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden? 14,4 4,0 7,3 32,7
Kunt u zelf uw werktempo regelen? 15,7 6,3 9,6 27,0
Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenke om dingen te doen? 4,8 1,2 2,2 14,4
Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt? 11,1 5,8 9,5 54
Kunt u zelf bepalen op welke tijden u werkt? 49,5 22,8 25,3 60,3
Taakeisen (% dat de vraag met vaak en altijd beantwoord)
Moet u erg snel werken? 36,7 28,7 39,0 56,0
Moet u heel veel werk doen? 46,2 37,1 50,8 59,3
Moet u extra hard werken? 32,1 24,1 34,6 43,5

 

Trend tussen 2007 en 2017:

Over het algemeen gaat het goed met de gezondheid van de Nederlandse werknemer: ruim 80% van de werknemers beoordeelt de eigen gezondheid als (zeer) goed.

Opvallend en zorgwekkend is de stijging van burn-outklachten onder werknemers, van 11% in 2007 naar 16% in 2017. Deze klachten komen het meeste voor bij werknemers van 25 tot 35 jaar. Een kwart van de werknemers schrijft hun gezondheidsklachten hoofdzakelijk of deels toe aan het werk.

Ook opvallend is de daling van de autonomie en de toename van de taakeisen tussen 2007 en 2017:  De stijging van hoge taakeisen en daling van ervaren autonomie is zorgelijk, omdat de combinatie van hoge taakeisen en lage autonomie het risico op werkstress verhoogt.

2007 2017
Hoge taakeisen (%vaak of altijd) 35% 40%
Weinig autonomie (% regelmatig) 38% 45%
Hoge emotionele belasting (%regelmatig) 9% 11%