Wat staat er over tijd- en plaatsonafhankelijk werken in de Arbowet?

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Het maakt daarbij geen verschil of werknemers op kantoor of plaatsonafhankelijk werken. Plaatsonafhankelijk werken betekent dat de werknemer zelf kiest waar hij werkt: in zijn eigen huis, in de trein of op een werkplek bij de werkgever.

De werknemer is er zelf voor verantwoordelijk dat hij zijn werkplek op de juiste manier en in overeenstemming met de instructies van zijn werkgever gebruikt.

Hoewel de werkgever verantwoordelijk blijft voor een gezonde en veilige werkplek, geldt bij plaatsonafhankelijke arbeid een lichter arboregime dan bij werken op kantoor.

  • Hoofdstuk 3 van het Arbobesluit over de inrichting van arbeidsplaatsen (met bepalingen over onder meer vluchtwegen, nooduitgangen, brandbestrijding en het voorkomen van valgevaar) is bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken niet van toepassing als de medewerker op een andere arbeidsplaats werkt. Als een medewerker werkt in een ander bedrijf (waaronder ook hotels en restaurants), is dat andere bedrijf verantwoordelijk.
  • Alle andere regels van de Arbowet en het Arbobesluit blijven onverminderd van toepassing (zoals over de RI&E, voorlichting, beeldschermwerk, werkdruk en de regels voor pauzes, en de zorgplicht van de werkgever).
  • Als een werknemer thuiswerkt, is de werkgever ervoor verantwoordelijk dat die werkplek voldoet aan de ergonomische eisen. Verplicht de werkgever de werknemer om thuis te werken, dan behoort hij ook te regelen dat voorzien is in een deugdelijke werktafel, werkstoel, beeldscherm, toetsenbord, muis en zo nodig printer. De werkgever is niet verantwoordelijk voor de verlichting, verwarming/koeling en zon-/lichtwering.
  • Werkt een werknemer meer dan twee uur per dag thuis met een beeldscherm, dan moet de werkplek voldoen aan ergonomische eisen voor beeldschermwerk. De werknemer heeft hierbij de verantwoordelijkheid om deze werkplek ook daadwerkelijk (correct) te gebruiken.

Deze link biedt toegang tot de volledige tekst uit de Arbowet over beeldschermwerk.