Overzicht oplossingen werkdruk

Drie kernmaatregelen: hiermee krijgt u direct informatie die is toegesneden op uw rol bij het realiseren en behouden van gezond en veilig werk.

  1. Organisatieaanpak voor arboprofessionals/HR, OR en directie.
  2. Teamaanpak voor leidinggevenden en degene die hun ondersteunen en begeleiden om op teamniveau bezig te gaan.
  3. Individuele aanpak voor werknemers en hun leidinggevenden of coaches om op individueel niveau bezig te gaan.

Oplossingenboek: hierin zijn alle inhoudelijke maatregelen uitgewerkt. Iedere maatregel geeft concrete tips op elk van de hiervoor genoemde bedrijfsniveaus.

Niveau

Oplossingenboek

Beleid

Meten = weten (werkdruk)
Gezond reorganiseren

Mens
Medewerker

Individuele werkdrukanalyse
Begeleiding nieuwe medewerkers
Werkplezier vergroten
Stress herkennen en bespreekbaar maken
Werk en privé in balans
Gebruik van sneltoetsen

Samenwerken

Eenduidige verwachtingen
Effectief werkoverleg
Effectief samenwerken

Leidinggeven

Situationeel leidinggeven

Organisatie

Piekbelasting onder controle
Begeleiding tijdelijke inleenkrachten
Evenwichtige taakverdeling
Omgaan met targets
Planning
Efficiënt werken

Ontwerp
Functies

Software

Duurzame functies
Regelmogelijkheden werknemers

Zie oplossingen software

Kijk ook eens naar het praktijkvoorbeeld maatwerktrainingen als hulpmiddel om de arbocatalogus te introduceren.

Werkdruk aanpakken op een andere manier?
Kijk eens naar één van de spellen voor minder werkdruk en meer werkplezier