Spelen met werkdruk en werkplezier?

Medewerkers binnen een team kunnen ongezonde werkdruk ervaren. Als dat zo is, moet er iets gebeuren. Maar wat? Het ene teamlid ervaart de druk of het werkplezier soms heel anders dan het andere. Voor de een is het een ziekmakende last, voor de ander een gezonde uitdaging. En wat zien mensen als oorzaken? Wat zijn goede methoden om ze op te lossen? Soms zitten tussen teamleden onderling grote verschillen in oorzaken en oplossingen. En leidinggevenden hebben vanuit hun perspectief vaak ook weer een eigen visie. Bij werkdruk speelt vervolgens soms ook nog dat mensen vinden dat vooral de oorzaken en oplossingen bij ‘de ander’ liggen, of ‘gewoon een gegeven feit’ zijn. In dergelijke situaties is respect voor elkaars visie, gevoelens en gezichtspunten een voorwaarde voor een succesvolle en breed gedragen verbeteraanpak.

Speels en luchtig
Een van de instrumenten om aan een gezamenlijk gedragen visie en beeld te werken, én samen te denken in oplossingen is de Verbetercheck Werkdruk die je ook met een teams kunt doen. Een goede andere mogelijkheid is om samen een spel over werkdruk of werkplezier te spelen dat het onderwerp ‘luchtig’ op de kaart zet en dat de spelers actief aanzet tot dialoog. Zo worden standpunten op (letterlijk en figuurlijk) speelse wijze gedeeld en worden grappige of confronterende vragen gesteld. Vanuit de dialoog die zo ontstaat, kan een gezamenlijk beeld worden geschetst. Zo’n spel spelen versterkt de teamgeest en geeft energie om straks acties ook écht samen te gaan uitvoeren.

Buiten de gebaande paden
Ook op individueel niveau kan een speelse werkvorm, zoals het ‘Zin in Werkspel’ de dialoog versterken. Het helpt de gesprekspartners om zich buiten de gebaande paden te begeven en vanuit geheel andere gezichtspunten te kijken naar het voorliggende probleem.

Drie spellen, drie opties
Binnen de catalogus lichten we drie spellen toe die verzekeringsbedrijven in het kader van werkdruk en werkplezier kunnen inzetten. De links leiden uiteindelijk naar de aanbieders van de spellen. De beheerders van de arbocatalogus zijn verder echter op geen enkele wijze betrokken bij de aankoop, levering of betaling van de spelen. De drie spellen zijn:

  1. Spelen met Werkdruk van Maaike Hartjes
  2. Het Werkplezierspel van Gerrickens, Verstege en van Duin
  3. Zin in Werkspel van Blaak, Godschalk en Jansen

Zelf nog andere effectieve spellen gevonden om werkdruk, motivatie of werkplezier bespreekbaar te maken? Laat het ons weten via het contactformulier.