Disclaimer

Disclaimer

Het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland hebben de informatie op deze website met zorg samengesteld. Hierbij is veel aandacht besteed aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk houden van de inhoud. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat de informatie op deze website onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kan het Verbond van Verzekeraars niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van de website en de daarin aangeboden informatie.

Verwijzingen naar andere websites zijn opgenomen ter informatie en inspiratie. Het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland geven geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. De aangeboden informatie over oplossingen, tools en praktijkvoorbeelden biedt een uitgebreid overzicht van relevante informatie en dient niet beschouwd te worden als een complete lijst. Er worden leveranciers genoemd, het is mogelijk dat er nog andere leveranciers zijn voor soortgelijke producten

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij het Verbond van Verzekeraars of Zorgverzekeraars Nederland en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het materiaal op deze site mag met bronvermelding worden gedownload, gekopieerd of gebruikt, tenzij het copyright expliciet is aangegeven.