Over gezondverbond.nl

Gezondverbond.nl is een gezamenlijk initiatief van:

Verbond van Verzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland

FNV Finance

De Unie

CNV Vakmensen

Zij willen samen bereiken dat het werk in de (zorg-)verzekeringsbranche veilig en gezond kan worden uitgevoerd.

De arbocatalogus is op 18 februari 2009 overeengekomen tussen het Verbond van Verzekeraars en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie/BBV. De Arbeidsinspectie heeft de arbocatalogus bij brief van 27 maart 2009 goedgekeurd. Zorgverzekeraars Nederland heeft zich met ingang van 1 januari 2011 aangesloten bij de arbocatalogus.

De arbocatalogus is herhaaldelijk nagezien op actualiteit en waar nodig aangepast. De website is vernieuwd in 2016.

Taskforce arbocatalogus

De arbocatalogus wordt uitgevoerd door de Taskforce Arbocatalogus. De Taskforce bestaat uit de volgende leden:

 • Arnest Deurloo, Allianz, voorzitter
 • Gerard van Hees, FNV Finance
 • Sandra Hendriks, CNV Vakmensen
 • Jos van Schalkwijk, namens De Unie
 • Marcel Reijmerink, Achmea (mede namens ZN)
 • Johanna Dekker, NN
 • Ellen de Jong, Delta Lloyd Groep
 • Monique Mondria , Menzis, namens ZN
 • Secretariaat: René Blijlevens, Verbond van Verzekeraars; Tom Drewes,
  Zorgverzekeraars Nederland

De ontwikkeling van deze arbocatalogus is ondersteund door Huub Pennock van De Goede Praktijk, een netwerkorganisatie die sectoren en bedrijven ondersteunt bij het ontwikkelen van een arbocatalogus die werkt. De tekstredactie is verzorgd door redactiebureau Ravestein & Zwart, dat is gespecialiseerd in de wereld van arbeidsomstandigheden en HR.