Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Dit onderwerp is nog niet getoetst door de Inspectie SZW.

Bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW) kiezen werknemers binnen de kaders van de organisatie zelf waar en wanneer zij werken. De keuzes die zij hierin maken, zijn gerelateerd aan de aard van het werk in kwestie. Bijvoorbeeld concentreren, communiceren of juist collega’s ontmoeten. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken kan grote voordelen bieden, waarvan flexibiliteit en mogelijkheden voor zelfsturing de voornaamste zijn. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Het is belangrijk dat organisatie en werknemers deze manier van werken bewust en zorgvuldig toepassen.