Zwangeren

Dit onderwerp is op 2 juli 2020 positief getoetst door de Inspectie SZW.

Zwangeren verdienen bij het bevorderen van gezonde werkomstandigheden in de (zorg)verzekeringsbranche bijzondere aandacht omdat ze specifieke risico’s lopen. In dit onderdeel van de arbocatalogus staat alle informatie die betrekking heeft op werkneemsters die zwanger zijn en werkneemsters die borstvoeding geven.

Specifieke aandachtspunten verzekeringsbranche

Zwangerschap en de wens om borstvoeding te geven zijn reden om extra aandacht te besteden aan plezierig werken en preventie van nadelige effecten. Bij welke specifieke gezondheidsrisico’s deze extra aandacht nodig is, verschilt uiteraard per sector. Binnen de (zorg)verzekeringsbranche gaat het om:

  • Werkstress door werkdruk. Werkstress kan nadelige gevolgen hebben voor de zwangerschap, het ongeboren kind en de borstvoeding. Ook verhoogt zulke stress het risico van zwangerschapsgerelateerd verzuim en latere werkhervatting na de bevalling.
  • Fysieke belasting door het tillen en dragen van zware spullen. Lichamelijk zwaar werk kan nadelige gevolgen hebben voor de zwangerschap en het ongeboren kind. Ook verhoogt zulk werk het risico van zwangerschapsgerelateerd verzuim en vertraagde werkhervatting na de bevalling.

In de oplossingen werken we deze twee risico’s verder uit in maatregelen en tips. De oplossingen komen voor een groot deel uit de handreiking arbomaatregelen zwangerschap en werk van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Ga naar het overzicht oplossingen zwangeren.