Overzicht oplossingen tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Drie kernmaatregelen: hiermee krijgt u direct informatie die is toegesneden op uw rol bij het realiseren en behouden van gezond en veilig werk.

  1. Organisatieaanpak voor arboprofessionals/HR, OR en directie.
  2. Teamaanpak voor leidinggevenden en degenen die hen ondersteunen en begeleiden bij een aanpak op teamniveau.
  3. Individuele aanpak voor werknemers en hun leidinggevenden of ergocoaches, om op individueel niveau aan de slag te gaan.

Oplossingenboek: hierin zijn alle inhoudelijke maatregelen uitgewerkt. Iedere maatregel geeft concrete tips op elk van de hiervoor genoemde bedrijfsniveaus.

Niveau

Oplossingen

Beleidsniveau

Visie en beleid TPOW

Werktijden

Pauzes bij beeldschermwerk

Gedrag

Leidinggeven op afstand
Focus en geen afleiding
Voorlichting over beeldschermwerk
Instructie over werkplekinstelling

Werkplek

Gezond gebruik flexwerkplek
Elders werken
Thuiswerken
Hinderlijk geluid