Hinderlijk geluid

Als werknemers zich moeten concentreren, kunnen ze dat het beste doen in een ruimte waar weinig tot geen hinderlijk geluid is. Voor werknemers die communiceren is daarnaast verstaanbaarheid heel belangrijk. Hinderlijk geluid is lawaai in de werkomgeving dat een werknemer stoort bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en valt doorgaans niet in de categorie ‘schadelijk geluid’. Geluidsniveaus hoger dan 80dB(A) gelden als schadelijk.

Waarom?

Beperking van hinderlijk geluid zorgt voor betere concentratie en communicatie, terwijl de kans op vermoeidheid, fouten en stress afneemt. Dit kan leiden tot een productiviteitstijging van 3% tot 9%. Aanpassing van een bestaande situatie brengt kosten met zich mee. In een nieuwe situatie zijn die vaak lager, maar dan is het wel nodig geluid mee te nemen in het programma van eisen.

Deze eisen stelt de wet

In de Arbowet staan geen wettelijke eisen over hinderlijk geluid, alleen over schadelijk geluid.

Dat betekent het volgende

Omdat gevaarlijk geluid in de verzekeringsbranche geen rol van betekenis speelt, bevat deze arbocatalogus geen maatregelen tegen dit risico. Wel geeft de catalogus bij wijze van aanvulling op de wet oplossingen voor hinderlijk geluid.

Dit zijn goede aanvullingen

  • Voorkom waar mogelijk dat werknemers die veel met elkaar communiceren in dezelfde ruimte werken als werknemers die zich vaak moeten concentreren.
  • In ruimtes waar werknemers veel communiceren, zoals callcentra, is het belangrijk dat werknemers klanten goed kunnen verstaan en dat ze geen hinder ondervinden van luid pratende collega’s. Hoogwaardig akoestisch materiaal dat relatief veel vierkante meters beslaat kan zorgen voor een goede akoestiek. Als werknemers tegenover elkaar werken zijn tussen de werkplekken ook geluidsabsorberende schotten nodig. Verder is bij ontruiming de verstaanbaarheid van een omroepinstallatie belangrijk.
  • Zitten werknemers die zich vaak moeten concentreren in eenzelfde ruimte met werknemers die vaak communiceren, dan heeft een goede akoestiek positieve invloed op de geluidshinder en verstaanbaarheid.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW)

De invoering van tijd- en plaatsonafhankelijk werken is een goed moment om ook te kijken naar het voorkomen en verminderen van hinderlijk geluid. Worden bij TPOW ruimtes taakgericht aangepast, zet dan waar mogelijk medewerkers die veel communiceren in een andere ruimte dan medewerkers die zich veel moeten concentreren. Hoogwaardige akoestische maatregelen in communicatieruimtes zorgen ervoor dat werknemers goed verstaanbaar zijn en zo min mogelijk hinder hebben van elkaar. Denk bij herinrichting ook eens aan concentratieruimtes, telefoonkamers of praathoeken waar werknemers bij andere specifieke werkzaamheden gebruik van kunnen maken. Kijk ook eens naar de oorzaken en oplossingen voor geluidshinder.

Praktische tips

Voor werknemers

  • Laat het collega’s weten als je last hebt van geluid dat zij produceren. Maak afspraken over het omgaan met geluidshinder.
  • Houd zelf rekening met je collega’s. Voer telefoongesprekken bijvoorbeeld zoveel mogelijk buiten de werkruimte als collega’s daar concentratiewerk doen.

Voor leidinggevenden

Extra info en gerelateerde oplossingen