Overzicht oplossingen software

Om werknemers die regelmatig software gebruiken, dit effectiever, efficiënter en met minder fysieke en mentale belasting te laten doen staan hieronder acht onderwerpen om gericht naar te kijken en verbeteringen in door te voeren.

Gebruiker de baas
Gebruikers van software kunnen hun taken alleen op verantwoorde wijze uitvoeren als het systeem hen hiervoor deruimte geeft. Dit is het best te realiseren door de verantwoordelijkheid en de regie zoveel mogelijk bij de gebruiker te leggen.

 

Ontwerp geschikt voor verschillende hardware
Software wordt vaak gebruikt op uiteenlopende hardware met verschillende schermformaten, wijze van bedienen en interactiestijlen. Houdt bij het ontwerp rekening met de te gebruiken apparatuur en conventies op het betreffende platvorms.
80/20 regel
Schermen zijn vaak ingericht op alle mogelijke taken die zich kunnen voordoen. Maar vaak is voor 80% van de taken maar 20% van de mogelijkheden en informatie nodig. In zo’n geval is het beter een beperkter scherm te ontwerpen, zodat de gebruiker vooral de nuttige mogelijkheden ziet.

 

Toegangscontrole
Werknemers moeten vanwege beveiliging en privacy steeds meer doen voordat ze ‘in het systeem’ zitten. Dit kost extra tijd en is mentaal belastend. Het is goed na te gaan of beveiliging simpeler kan, zonder concessies te doen aan het beschermingsniveau.
Keep it simple and clear
Software zorgt voor meer mentale belasting naarmate het meer details en elementen bevat die niet nodig zijn of verwarring oproepen. Bekijk of onnodige details en objecten weg zijn te laten, en elke vertaalslag en onduidelijkheid in vervolgschermen is te vermijden.

 

Invoer efficiënt en gebruiksvriendelijk
Gegevens invoeren of veranderen in systemen kost tijd en vraagt om handelingen van de gebruiker. Een goed schermontwerp en de juiste interactiekeuzes maken het invoeren efficiënter en verminderen de fysieke en mentale belasting voor de gebruiker.
.
Gebruik optimaliseren
Pas als werknemers software in gebruik nemen, ervaren ze hoe het is om er dagelijks mee te werken, waarbij de ene gebruiker dat handiger doet dan de andere. Door met gebruikers geregeld gestructureerd bij elkaar te zitten is het gebruik te optimaliseren.
….  Ontwerp met gebruikers
Veel problemen rond software ontstaan doordat de interactie niet goed is afgestemd op de gebruikers en de taken die zij uitvoeren. Een goede manier om dit te voorkomen is de gebruikers vanaf het begin te betrekken bij het (laten) ontwerpen van een programma.