Overzicht oplossingen voor ongewenst gedrag

Drie kernmaatregelen: hiermee krijgt u direct informatie die is toegesneden op uw rol bij het realiseren en behouden van gezond en veilig werk.

  1. Organisatieaanpak voor arboprofessionals/HR, OR en directie.
  2. Teamaanpak voor leidinggevenden en degenen die hen ondersteunen en begeleiden bij een aanpak op teamniveau.
  3. Individuele aanpak voor werknemers en hun leidinggevenden om op individueel niveau aan de slag te gaan.

Oplossingenboek: In het oplossingenboek zijn alle inhoudelijke maatregelen uitgewerkt. Met in iedere maatregel tips per doelgroep.

Niveau

Oplossingen

Beleid

Kennis over ongewenst gedrag
Visie en beleid
Regels en procedures
Taken en verantwoordelijkheden

Mens

Voorlichting en instructie
Training en Opleiding
Situationeel leidinggeven
Handreikingen voor leidinggevenden en medewerkers

Organisatie

Werkprocessen
Gebouwen en werkplekken

Curatie

Alarmeren en assistentie
Afhandelen en nazorg