Overzicht van alle oplossingen voor ongewenst gedrag

Niveau

Oplossingen

Beleid

Kennis over ongewenst gedrag
Visie en beleid
Regels en procedures
Taken en verantwoordelijkheden

Mens

Voorlichting en instructie
Training en Opleiding
Situationeel leidinggeven
Handreikingen voor leidinggevenden en medewerkers

Organisatie

Werkprocessen
Gebouwen en werkplekken

Curatie

Alarmeren en assistentie
Afhandelen en nazorg