FAQ

Veelgestelde vragen

  • Moeten alle maatregelen uit de arbocatalogus worden uitgevoerd?

    Nee, de arbocatalogus is een oplossingenboek met daarin keuzemogelijkheden voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt is dat het maken van die keuzes maatwerk is. Iedere verzekeraar kan voor zijn situatie andere keuzes maken. En oplossingen die al goed werken,hoeven uiteraard niet te worden vervangen door oplossingen uit de arbocatalogus. Wel is de arbocatalogus een praktisch hulpmiddel bij het vaststellen van nieuwe of andere oplossingen.

  • Hoe weet ik welke oplossingen op ons van toepassing zijn?

    Het uitvoeren van een verbetercheck werkdruk, beeldschermwerk, ongewenst gedrag of software biedt een overzicht van de maatregelen die in een bepaalde situatie zinvol kunnen zijn. Zo’n verbetercheck maakt het mogelijk om vast te stellen welke oplossingen er zijn en welke daadwerkelijk zullen worden toegepast.

  • Hoe verhoudt de arbocatalogus zich tot de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)?

    De arbocatalogus is de ideale inspiratiebron voor het aanpakken van de risico’s die in de RI&E beschreven staan. Deze bron benutten is niet verplicht als andere maatregelen net zo’n goede bescherming bieden. Maar het scheelt wel veel werk. Ook is het een goede manier om na te gaan of zelf bedachte oplossingen afdoende zijn… >> Meer informatie