Voor wie?

Deze website is primair bedoeld voor werknemers en leidinggevenden in de (zorg-)verzekeringssector.

Ook arboprofessionals, P&O adviseurs, ondernemingsraden en bestuurders en alle anderen die betrokken zijn bij arbeidsomstandigheden in het (zorg-)verzekeringsbedrijf kunnen er hun voordeel mee doen.

Werkingssfeer
De arbocatalogus is overeengekomen tussen het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie en is van toepassing op werkgevers en werknemers in het verzekeringsbedrijf. Alle werkgevers die het (zorg-)verzekeringsbedrijf uitvoeren en lid zijn van het Verbond van Verzekeraars of aangesloten zijn bij de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland vallen onder de werkingssfeer. Verzekeraars op wie een andere rechtsgeldige arbocatalogus van toepassing is, zijn uitgezonderd van de werkingssfeer.