Leidinggevende

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden waarin werknemers hun taken uitvoeren. Waar mogelijk moet je de gezondheidsrisico’s wegnemen waar werknemers mee te maken hebben. Is volledig wegnemen niet mogelijk, dan zul de risico’s zoveel mogelijk moeten beperken.

Werkdruk en RSI/CANS
De voornaamste gezondheidsrisico’s in een (zorg-)verzekeringsbedrijf zijn doorgaans ongezonde werkdruk, ongewenst gedrag en RSI/CANS door beeldschermwerk. De kans is dan ook groot dat je je bij het bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden vooral met het terugdringen van deze risico’s bezighoudt.

Gericht aan de slag
Aan de hand van teamaanpak werkdruk kan je gericht aan de slag om ongezonde werkdruk in je team aan te pakken. En in Individuele aanpak werkdruk vind je handvaten om op individueel niveau je werknemers te stimuleren en begeleiden.

Verbetercheck
De verbetercheck is een methode waarmee individuele medewerkers en leidinggevenden snel en eenvoudig bij die oplossingen uit de arbocatalogus komen die voor hen van toepassing zijn.
De verbetercheck is ook bruikbaar voor je eigen team. Zo krijg je zicht op ervaringen en meningen van teamleden. En kom je met draagvlak en betrokkenheid tot een serie oplossingen die in jouw team het beste gaan helpen. Voor het toepassen van de verbetercheck in teams is een handleiding beschikbaar.

 • Overweeg je te laten ondersteunen bij de uitvoering van de verbetercheck. Je bent zelf ook teamlid. Als een niet-teamlid de verbetercheck begeleidt, voorkom je dat je rol van teamlid botst met die van procesbegeleider.
 • Wie kun je vragen voor ondersteuning?
  • arbocoördinator of arboprofessional;
  • P&O-adviseur;
  • collega-leidinggevende,
  • externe procesbegeleider.
   Inhoudelijke kennis van arbo is voor de keuze van een procesbegeleider geen must; veel belangrijker is ervaring in het begeleiden van teams.

Praktisch hulpmiddel
De Arbocatalogus is hierbij een leidraad. De oplossingen bieden je betrouwbare aanknopingspunten voor het opstellen van goed arbobeleid. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen, wijzigen of aanvullen van het plan van aanpak dat onderdeel uitmaakt van de voor iedere werkgever verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Zo heb je de garantie dat je bedrijf of afdeling aan alle eisen voldoet en de werknemers veilig en plezierig kunnen werken. Kortom: met de arbocatalogus ben je verzekerd van gezond werk!