Overzicht oplossingen beeldschermwerk

Drie kernmaatregelen: hiermee krijgt u direct informatie die is toegesneden op uw rol bij het realiseren en behouden van gezond en veilig werk.

  1. Organisatieaanpak voor arboprofessionals/HR, OR en directie.
  2. Teamaanpak voor leidinggevenden en degenen die hen ondersteunen en begeleiden bij een aanpak op teamniveau.
  3. Individuele aanpak voor werknemers en hun leidinggevenden of ergocoaches, om op individueel niveau aan de slag te gaan.

Oplossingenboek: hierin zijn alle inhoudelijke maatregelen uitgewerkt. Iedere maatregel geeft concrete tips op elk van de hiervoor genoemde bedrijfsniveaus.

Niveau

Oplossingen

Beleidsniveau

Meten = weten (beeldschermwerk)
Beleid beeldschermwerk

Werktaak

Aantal uren beeldschermwerk
Duurzame functies
Evenwichtige taakverdeling
Regelmogelijkheden werknemers

Werkdruk

Zie oplossingen Werkdruk

Werktijden

Pauzes bij beeldschermwerk

Software

Zie oplossingen Software

Werkgedrag 

Voorlichting over beeldschermwerk
Instructie over werkplekinstelling
Gebruik van sneltoetsen
Meer bewegen

Werkplek

Ergonomische inrichting werkplek
Ergonomisch gebruik laptop
Gezond binnenklimaat
Gezond gebruik flexwerkplek
Werken met meerdere beeldschermen
Werken met tablet en smartphone
Gebruik van een beeldschermbril
Hinderlijk geluid
Licht en verlichting

Lukt het maar niet om RSI goed op de agenda te krijgen? Ga eens negatief brainstormen over RSI. Een methode uit het voortgezet onderwijs.

Kijk ook eens naar het praktijkvoorbeeld maatwerktrainingen als hulpmiddel om de arbocatalogus te introduceren.