Evenwichtige taakverdeling

Een goede taakverdeling binnen een team of afdeling kan een ongezonde werkdruk en RSI/CANS helpen voorkomen. Bij een goede taakverdeling is het werk gelijkmatig verdeeld over de werknemers. Dit geldt zowel voor de werkhoeveelheid en de moeilijkheidsgraad van het werk als voor de afwisseling van taken.

Waarom?

Bij een evenwichtige taakverdeling in het team is er minder kans op ongezonde werkdruk en RSI/CANS, en dus op uitval en verzuimkosten. Ook kunnen werknemers elkaar gemakkelijker onderling vervangen. Beoordeling en verandering van de taakverdeling kosten tijd. Soms is ook een investering nodig in advies, training en voorlichting.

Deze eisen stelt de wet

Tenzij dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd organiseert de werkgever het werk zodanig dat het geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Hierbij stemt hij de inrichting van (onder meer) de arbeidsinhoud zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd af op de persoonlijke eigenschappen van werknemers.
De werkgever vermijdt monotone en tempogebonden arbeid zoveel als redelijkerwijs mogelijk is of, als dat niet mogelijk is, beperkt hij deze. Ook voert hij een beleid dat is gericht op het voorkomen en, als dat niet mogelijk is, beperken van overmatige psychosociale arbeidsbelasting.

Dat houdt het volgende in

 • De werkgever beperkt bij beeldschermwerk de risico’s van ongezonde werkdruk en RSI/CANS door te zorgen voor een evenwichtige taakverdeling binnen teams.
 • Een evenwichtige taakverdeling houdt concreet in dat de werkgever bij het verdelen van taken afweegt welke belasting, risico’s en uitdagingen de te verrichten werkzaamheden opleveren. Hierbij houdt hij rekening met de ervaring en vakmanschap van werknemers alsmede het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid in fysieke en psychische zin . Met een evenwichtige taakverdeling kan je ook voorkomen dat de hoeveelheid beeldschermwerktijd niet over de 6 uur komt.
 • In aanvulling hierop vermijdt de werkgever zoveel mogelijk dat functies steeds dezelfde, zich in korte tijd herhalende handelingen omvatten, waarbij de werknemer zelf geen invloed op het tempo heeft. Zie ook de oplossing Duurzame functies <link>

Dit zijn goede aanvullingen

Werken aan een goede taakverdeling gaat een stuk vlotter als leidinggevenden en werknemers aandacht besteden aan:

 • de motivatie van werknemers voor het uitvoeren van diverse taken en de motivatie om hiervoor de benodigde opleiding(en) te volgen;
 • mogelijkheid (tijd en budget) om diverse taken uit te voeren en de daarvoor benodigde opleidingen te volgen;
 • de evaluatie van een herverdeling, enkele maanden na de invoering ervan om te beoordelen of het doel bereikt is.

Praktische tips

De volgende tips kunnen helpen om de taken beter te verdelen.

Voor werknemers

 • Stel jezelf eens de vraag: welke taken zou je aan je werk willen toevoegen? En wat voor kennis en vaardigheden heb je daarvoor nodig? Stel deze vraag ook eens aan een collega of leidinggevende. Benut vervolgens het werkoverleg of een gesprek met je leidinggevende om suggesties te doen.

Voor leidinggevenden

 • Selecteer samen met werknemers de taken en functies die in aanmerking komen voor herverdeling. Maak vervolgens in overleg met de werknemers een herverdeling.
 • Het gaat hierbij om het zoeken van de juiste mensen voor de juiste taken op basis van capaciteiten en competenties en het eerlijk verdelen van de hoeveelheid werk over de werknemers. Invoering van tijd- en plaatsonafhankelijk werken kan aanleiding zijn om de taakverdeling opnieuw tegen het licht te houden. Werknemers die bijvoorbeeld vaak op kantoor zijn, krijgen vaak te maken met vragen van collega’s die weinig op kantoor zijn.
 • Indien nodig kan een A&O-deskundige of ergonoom ondersteunen bij het aanpassen van de taakverdeling.
 • Houd waar mogelijk rekening met verschillen tussen werknemers op het gebied van individuele ambities, belastbaarheid en mogelijkheden.
 • Een taakverdeling die op termijn gelijkmatig verdeeld blijft is een illusie. Door organisatieverandering, verlof, invoering van tijd- en plaatsonafhankelijk werken en veranderingen in de hoeveelheid werk per taak kan de taakverdeling gemakkelijk (weer) scheef groeien. Door flexibiliteit in te bouwen in de uitvoering (taken kunnen door meerdere werknemers uitgevoerd worden) kan dit goed opgevangen worden.