Wat staat er over beeldschermwerk in de Arbowet?

In de Arbowet staat dat de werkgever op het gebied van beeldschermwerk specifieke aandacht moet besteden aan:

 • het gezichtsvermogen;
 • de fysieke belasting;
 • de psychische belasting.

Om hier aandacht aan te besteden moeten werkgevers:

 • de risico’s beoordelen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
 • op basis van die risico’s maatregelen opnemen in het plan van aanpak;
 • de betrokken werknemers voorlichting en onderricht geven over die risico’s.

Daarnaast staan de volgende verplichtingen in de Arbowet:

 • Op gezette tijden moet beeldschermarbeid worden afgewisseld met andersoortig werk of met een pauze;
 • iedere werknemer met beeldschermwerk dient regelmatig de gelegenheid tot een oogonderzoek te krijgen. Als uit dit onderzoek blijkt dat er een beeldschermbril of andere correctiemiddelen nodig zijn, zorgt de werkgever voor verstrekking, eventueel via een vergoedingsregeling;
 • apparatuur, programmatuur (software), meubilair en werkomgeving bij beeldschermwerk voldoen aan ergonomische eisen;
 • de temperatuur op de werkplek mag geen schade aan de gezondheid veroorzaken;
 • klimaatinstallaties moeten altijd bedrijfsklaar zijn en hebben een controlesysteem dat storingen signaleert. Ook mogen ze niet tot hinderlijke toch leiden voor werknemers.

Deze link biedt toegang tot de volledige tekst uit de Arbowet over beeldschermwerk.