Gebruik van een beeldschermbril

Bij beeldschermwerk zit de werknemer op een specifieke afstand van het beeldscherm. Soms hebben de ogen moeite om op deze afstand scherp te stellen, bijvoorbeeld door ouderdomsverziendheid. In dergelijke gevallen is een beeldschermbril noodzakelijk. Met een goede beeldschermbril kunnen werknemers zonder oog- en RSI/CANS-klachten beeldschermwerk uitvoeren. Ook neemt de kans op oogvermoeidheid en fouten af. Overigens levert beeldschermwerk met slechte ogen en zonder (goede) bril geen oogschade op.

Waarom?

Een beeldschermbril geeft een sterke verbetering voor werknemers die informatie op een beeldscherm niet scherp (meer) kunnen zien. Dit verkleint de kans op fouten en werken in een ongezonde werkhouding, terwijl de snelheid toeneemt.Ook daalt de kans op RSI/CANS, oogvermoeidheid, tranende ogen en hoofdpijn. Aan oogonderzoek en de aanschaf van een beeldschermbril zijn kosten verbonden.

Deze eisen stelt de wet

 • De werkgever biedt iedere werknemer die beeldschermwerk gaat doen de gelegenheid om vooraf zijn ogen en gezichtsvermogen te laten onderzoeken.
 • De werkgever herhaalt dit aanbod op gezette tijden, maar in ieder geval zodra de werknemer te maken krijgt met gezichtsstoornissen die het gevolg kunnen zijn van het verrichten van werken aan een beeldscherm.
 • Als de uitkomst van het onderzoek dit vereist, krijgt de werknemer de gelegenheid een oftalmologisch onderzoek te ondergaan.
 • De werkgever verstrekt aan de werknemer speciale, op het werk afgestemde oogcorrectiemiddelen als de resultaten van het onderzoek dit vereisen en normale correctiemiddelen geen uitkomst bieden.

Dat houdt het volgende in

 • De werkgever biedt in de volgende gevallen oogonderzoek aan:
  • als de werknemer begint met beeldschermwerkzaamheden;
  • bij klachten over het gezichtsvermogen;
  • periodiek (de periodiciteit dient te worden afgesproken in het arbo-overleg tussen werkgever en de werknemersvertegenwoordiging).
 • In het oogonderzoek stelt een deskundige (arbodienst of opticien) vast of een beeldschermbril nodig is en of extra onderzoek bij een oogarts wenselijk is. De werkgever vergoedt een bril die op basis van het onderzoek wordt voorgeschreven en speciaal geschikt is voor beeldschermwerk.

Dit zijn goede aanvullingen

 • De werkgever kan in het kader van een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenbeleid streven naar een snelle en laagdrempelige afhandeling van het oogonderzoek en het aanschaffen van de beeldschermbril.
 • Soms is het onderscheid tussen een gewone bril en een beeldschermbril niet goed te maken. Voorkom discussie hierover door goede afspraken te maken over vergoeding door de werkgever.

Praktische tips

Voor werknemers

 • Bij beginnende ouderdomsverziendheid is een eenvoudige leesbril met een volledig glas (geen ‘halve’ glazen) met een sterkte van + 1 of + 1,5 vaak al afdoende. Het is wel verstandig om vooraf aan deze aanschaf een professionele oogmeting te laten uitvoeren voor beeldschermwerk, zodat zeker is dat deze bril geschikt is. Heb je als werknemer een gewone dubbelfocusbril, maar moet je je hoofd achterover bewegen om het beeldscherm goed te kunnen lezen? Dan is een oogonderzoek aan te bevelen.
 • Zijn je ogen erg droog, dan kan regelmatig knipperen helpen. Mensen die achter een beeldscherm werken, knipperen minder met hun ogen. Het is goed om daar alert op te zijn. Mocht regelmatig knipperen geen verbetering geven, dan kunnen kunsttranen verlichting geven.
 • Vermoeide ogen? Gun je ogen rust tijdens je werk. Kijk regelmatig even naar buiten en wissel iedere twee uur beeldschermwerk af met iets anders of een pauze.

Voor arboprofessionals

 • Grote bedrijven doen er verstandig aan om voor het oogonderzoek en de beeldschermbril afspraken te maken met een betrouwbare opticienketen met filialen in de nabijheid van de bedrijfsvestigingen.
 • Spreek een maximumbedrag af voor de vergoeding van het montuur van de bril. Sommige verzekeraars vergoeden de aanschaf van een beeldschermbril.

Extra info en gerelateerde oplossingen

 • Op de site van Euronorm heeft de universiteit van Twente op een toegankelijke manier op een rij gezet wat de ins en outs zijn over de beeldschermbril.
 • Meer informatie over preventie van oogklachten of klachten met het zien is te vinden in de Multidisciplinaire Richtlijn Computerwerk 2013.
 • meer informatie over oogvermoeidheid is te vinden op de website van het Oogfonds.