Gebruik van een beeldschermbril

Bij beeldschermwerk zit de werknemer op een specifieke afstand van het beeldscherm. Soms hebben de ogen moeite om op deze afstand scherp te stellen, bijvoorbeeld door ouderdomsverziendheid. In dergelijke gevallen is een beeldschermbril noodzakelijk. Met een goede beeldschermbril kunnen werknemers zonder oog- en RSI/CANS-klachten beeldschermwerk uitvoeren. Ook neemt de kans op fouten af. Overigens levert beeldschermwerk met slechte ogen en zonder (goede) bril geen oogschade op.

Plus en min

+
Werknemers zien scherper. Hierdoor maken ze minder fouten, werken ze snellen en werken ze minder snel in een verkeerde werkhouding. Aan oogonderzoek door een oogarts, arbodienst of opticien zijn doorgaans kosten verbonden (tot circa € 60). Sommige opticiens bieden het gratis aan.
De oogspieren hoeven minder hard te werken. Dit verkleint de kans op oogvermoeidheid, tranende ogen en hoofdpijn. Een beeldschermbril kost, afhankelijk van kwaliteit van glazen en montuur, tussen de € 5 voor een eenvoudige leesbril en € 500 voor een multifocale bril.

Wettelijke eisen

De werkgever biedt in de volgende gevallen oogonderzoek aan:

  • als de werknemer begint met beeldschermwerkzaamheden;
  • bij klachten over het gezichtsvermogen;
  • periodiek (de periodiciteit dient te worden afgesproken in het arbo-overleg tussen werkgever en de werknemersvertegenwoordiging).

In het oogonderzoek stelt een deskundige (arbodienst of opticien) vast of een beeldschermbril nodig is en of extra onderzoek bij een oogarts wenselijk is. De werkgever vergoedt een bril die op basis van het onderzoek wordt voorgeschreven en speciaal geschikt is voor beeldschermwerk. De werknemer vraagt vooraf aan de werkgever welke voorwaarden er gelden voor de vergoeding van de bril.

Aanbevelingen

  • De werkgever kan in het kader van een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenbeleid streven naar een snelle en laagdrempelige afhandeling van het oogonderzoek en het aanschaffen van de beeldschermbril.
  • Soms is het onderscheid tussen een gewone bril en een beeldschermbril niet goed te maken. Voorkom discussie hierover door goede afspraken te maken over vergoeding door de werkgever.

Tips

Voor werknemers

Bij beginnende ouderdomsverziendheid is een eenvoudige leesbril met een volledig glas (geen ‘halve’ glazen) met een sterkte van + 1 of + 1,5 vaak al afdoende. Het is wel verstandig om vooraf aan deze aanschaf een professionele oogmeting te laten uitvoeren voor beeldschermwerk, zodat zeker is dat deze bril geschikt is. Heeft de werknemer een gewone dubbelfocusbril? Maar moet hij zijn hoofd achterover bewegen om het beeldscherm goed te kunnen lezen? Dan is een oogonderzoek aan te bevelen.

Voor arboprofessionals

  • Grote bedrijven doen er verstandig aan om voor het oogonderzoek en de beeldschermbril afspraken te maken met een betrouwbare opticienketen met filialen in de nabijheid van de bedrijfsvestigingen.
  • Spreek een maximumbedrag af voor de vergoeding van het montuur van de bril. Sommige verzekeraars vergoeden de aanschaf van een beeldschermbril.

Extra info