Software

Bij beeldschermwerk wordt gebruikgemaakt van software. De manier waarop de software is gebouwd en wordt gebruikt, heeft grote invloed op enerzijds de productiviteit en kwaliteit van het werk en anderzijds op het ontstaan van RSI/CANS en ongezond hoge werkdruk.

Software die goed is afgestemd op de gebruikers draagt ertoe bij dat zij hun werk efficiënt en zonder gezondheidsrisico’s verrichten.

Er zijn vier manieren om software af te stemmen op de gebruiker:

  1. software (her)ontwerpen;
  2. bestaande software beoordelen;
  3. gebruik van sneltoetsen stimuleren;
  4. pauzesoftware gebruiken.