Instructie over werkplekinstelling

De op- en instelmogelijkheden van stoel, tafel, beeldscherm, toetsenbord en documenthouder zijn erg groot. Daarom is het nuttig een stap voor stap instructie te gebruiken bij het op- en instellen van de werkplek.

Waarom?

Goede instructie vergroot de kans op een gezond ingestelde en gebruikte werkplek. Dit verkleint de kans op klachten en uitval door RSI/CANS, en verhoogt de productiviteit. Instructie kan inhouden dat iemand langskomt of dat de werknemer langs digitale weg uitleg krijgt. Aan instructie op locatie zijn kosten verbonden.

Deze eisen stelt de wet

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers voldoende voorlichting ontvangen over de wijze waarop de werkplek moet worden ingesteld. Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden werkplekken ingericht volgens de ergonomische beginselen.

Dat betekent het volgende

  • De werknemers ontvangen voldoende voorlichting over de wijze waarop de werkplek moet worden ingericht en ingesteld.

Dit zijn goede aanvullingen

Een stap voor stap instructie via een website is het meest geschikt om de werknemers door de grote hoeveelheid aan in- en opstelmogelijkheden te helpen.

  • Voor laptopgebruikers benut het bedrijf een afzonderlijk stappenplan dat specifiek op gezond werken met deze mobiele computers is afgestemd.
  • Als het bedrijf geen vaste werkplekken kent of werknemers regelmatig van werkplek wisselen, kan een werkplekpaspoort helpen om het stappenplan steeds op efficiënte wijze toe te passen.
  • Hebben werknemers moeite om het stappenplan correct toe te passen, dan kan het nuttig zijn om af te spreken dat zij ondersteuning kunnen vragen aan (bijvoorbeeld) een preventiemedewerker of een deskundige werkplekadviseur of ergonoom .

Praktische tips

Onderstaande tips helpen bij het verantwoord instellen van de werkplek.

Voor werknemers

  • Vraag hulp van een preventiemedewerker of andere deskundige bij vragen over of problemen met de juiste werkplekinstelling.
  • Pas de instructie bij iedere nieuwe werkplek toe. Een werkplekpaspoort kan daarbij helpen.

Voor teams en leidinggevenden

  • Laat een deskundige werknemer van de afdeling als preventiemedewerker zijn collega’s helpen om hun werkplek goed in te stellen.
  • Zorg voor een ergonoom, arboadviseur of preventiemedewerker als achterwacht. Deze kan helpen bij problemen met en vragen over de werkplekinstelling. Er zijn altijd wel een paar werknemers die het niet goed lukt om zelf met de instructie een goede werkopstelling te creëren.
  • Geef het goede voorbeeld door de eigen werkplek ook goed in te stellen.
  • Zorg dat ook nieuwe werknemers, stagiairs of gedetacheerden spoedig na het starten van de werkzaamheden voorlichting krijgen als ze die nog niet eerder hebben gehad.