Werkhouding

  • Zitten is bewegen: hanteer de standaard werkhouding – rechtop, recht achter je beeldscherm en je knieën en ellebogen zich in een hoek van 90 graden – maar blijf niet de hele dag in deze statische houding zitten. Het is belangrijk dat je regelmatig van houding wisselt.
  • Maak gebruik van mogelijkheden om beeldschermwerk af te wisselen met bewegen.

Ga naar de volgende stap: Werkorganisatie