Meer bewegen

Op kantoor zitten werknemers het grootste deel van de werktijd stil. Ook de route tussen huis en werk leggen velen grotendeels zittend af. Kantoormensen zitten bijna 12 uur per dag, waarvan 6,3 uur op kantoor. Langdurig zitten en te weinig bewegen zijn ongezond. Als werknemers minder zitten en meer bewegen is dat dus gezonder. In deze maatregel staan tips om waar mogelijk meer te bewegen.

Plus en min

+
Werknemers die zitten vaker afwisselen met lopen en staan, verzuimen minder snel door aandoeningen als diabetes, lage rugklachten, hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker. Meer bewegen vraagt om gedragsverandering en gaat dus niet vanzelf. Nieuwe gewoonten aanwennen kost moeite!
 

Wie op en na het werk meer beweegt, voelt zich bovendien fitter en energieker. Dit is goed voor de productiviteit en de prestaties.

 

Oplopende werkdruk kan werknemers ervan weerhouden zittend werk af te wisselen met beweging. Terwijl het belang ervan dan juist toeneemt.

 

Regelmatig (minimaal 30 minuten per dag) intensief bewegen is een goede manier om de stress te ontladen die in het lijf zit opgeslagen. Leidinggevenden moeten er mogelijk aan wennen dat werknemers niet de hele dag op hun werkplek zitten. En dat dit geen teken hoeft te zijn van verminderde inzet.
Staand vergaderen is effectiever en efficiënter dan zittend vergaderen. Ook moeten leidinggevenden tijd en energie steken in toezicht en stimulering.

Wettelijke eisen

Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Om de belasting te verlichten, organiseert de werkgever beeldschermwerkzaamheden zodanig dat deze telkens na ten hoogste twee achtereenvolgende uren worden afgewisseld door andersoortig werk of door een rusttijd.

Aanbevelingen

  • Bewegen is gezond, maar brengt ook risico’s met zich mee. De balans valt hierbij echter duidelijk positief uit in het voordeel van het eerste punt. Uit onderzoek blijkt dat de kosten van arbeidsverzuim door sportblessures in het niet vallen bij de baten van meer bewegen.

Tips

Voor werknemers

  • Zorg voor een gezonde leefstijl met voldoende ontspanning en minimaal een half uur per dag (matig) intensieve beweging zoals lopen, fietsen of sporten.
  • Doe je voordeel met tien praktische tips om tijdens werktijd minder te zitten en meer te bewegen.

Voor leidinggevenden

  • Stimuleer dat werknemers meer kunnen en mogen bewegen. In tien praktische tips om minder te zitten en meer te bewegen staan een aantal mogelijkheden genoemd. Geef zelf het goede voorbeeld en ga in de pauze (van een overleg) ook eens met de werknemers buiten een (lunch)wandeling maken
  • Meer bewegen is een vorm van gedragsverandering. Besef dat die meestal niet vanzelf ontstaat. In succesvol veranderen staan tien speerpunten om dit met succes te realiseren

Voor arboprofessionals

Eén op de drie bedrijven doet iets aan bewegen rondom de werkplek. Enkele mogelijkheden om aan te denken:

  • een health week organiseren met aandacht voor bewegen;
  • ervoor zorgen dat in het bedrijf een goede fietsenstalling en kleed- en doucheruimtes aanwezig zijn;
  • routes naar de trappen markeren door ‘voetjes’ op de grond te plaatsen;
  • de aanschaf van zit-stabureaus. Staand werk is actiever. Van staand vergaderen is aangetoond dat het sneller gaat.
  • Meer bewegen vraagt om een gedragsverandering. Om die met succes te realiseren is het van belang rekening te houden met tien speerpunten voor succesvol veranderen.

Extra info