Meten = weten (beeldschermwerk)

Meten = weten is een eerste stap in het oplossen van risico’s bij beeldschermwerk. Hoe hoog zijn de gezondheidsrisico’s bij beeldschermwerk in de organisatie, bij teams, en bij individuele werknemers? En, belangrijker nog: wat zijn de oorzaken van die risico’s? Als de risico’s en oorzaken bekend zijn, is het mogelijk om maximaal effectief met oplossingen aan de slag te gaan.

Waarom?

Het meten van de risico’s van beeldschermwerk is wettelijk verplicht, geeft inzicht in de risico’s en maakt het mogelijk gerichter te investeren in oplossingen. Het kost tijd om op organisatieniveau een goede meting uit te voeren, de uitkomsten te vertalen naar oplossingen en die door te voeren. Op individueel niveau kan een testje of een gesprek al veel informatie opleveren.

Wettelijke eisen

Ieder bedrijf waar beeldschermwerk voorkomt, hoort de bijbehorende risico’s te beoordelen in een RI&E en op basis hiervan maatregelen te nemen. De bedrijfsarts heeft de gelegenheid iedere werkplek in het bedrijf te bezoeken.

Aanbevelingen

  • Iedere verzekeraar kan kiezen hoe en met welke ondersteuning hij zijn RI&E uitvoert. Een RI&E is deels maatwerk. De arbodienst kan zorgen voor ondersteuning. Meestal beschikken arbodiensten over – al dan niet op verzekeringsbedrijven toegespitste – model-RI&E’s. Op RIE.nl staat een gratis te gebruiken RI&E voor kantoren die goed is te gebruiken voor verzekeraars. Deze RI&E moet na gebruik nog wel getoetst worden door een gecertificeerd deskundige.
  • Een RI&E is pas compleet als er een plan van aanpak in is opgenomen, waarin staat wat er moet gebeuren om de knelpunten op te lossen, wanneer die knelpunten opgelost moeten zijn en wie hiervoor verantwoordelijk is.
  • In de RI&E moet expliciet gekeken worden naar beeldschermwerk, waarbij de werkgever maatregelen dient te ontwikkelen voor de beheersing van dit risico. De oplossingen op deze site zijn hiertoe een goede inspiratiebron.

Tips

Voor werknemers

  • Stel je beeldschermwerkplek goed in.
  • Vul de checklist Gezond beeldschermwerk in en bekijk waar beeldschermwerk gezonder kan. Of doe de KANS-test van de vereniging van universiteiten. Deze werkt meer aan de hand van plaatjes en geeft tevens adviezen.

Voor leidinggevenden

  • Als de organisatie een RI&E uitvoert, is dit het moment om bij uitstek om de risico’s van beeldschermwerk in kaart te brengen.
  • Wanneer uit het toepassen van een verbetercheck of een checklist Gezond beeldschermwerk blijkt dat beeldschermwerk inderdaad gezondheidsklachten bij werknemers (mede)veroorzaakt, is het uitvoeren van een werkplekonderzoek inclusief advies (door een preventiemedewerker of extern deskundige) wenselijk.

Voor arboprofessionals of P&O-adviseurs

  • Via RIE.nl is informatie vinden over meer algemene RI&E’s.
  • Via apps en handige software kan een arboprofessional gezond werken stimuleren. Lees meer over de kansen, risico’s en beschikbare middelen.
  • De bedrijfsarts heeft de gelegenheid iedere werkplek in het bedrijf te bezoeken. Geef de bedrijfsarts hierbij de mogelijkheid de uitvoering uit te besteden aan een werkplekdeskundige, zoals een ergonoom, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of A&E-deskundige.

Extra info