Arboprofessional of P&O adviseur

Als arbocoördinator, preventiemedewerker of andere arboprofessional ben je betrokken bij arbokwesties binnen jouw (zorg-)verzekeringsbedrijf. En wellicht heb je op organisatieniveau ook zelf verantwoordelijkheden. Die staan handig op een rij in de organisatieaanpak werkdruk. Begeleidt je teams in hun aanpak, dan vind je in de teamaanpak werkdruk daar handvaten voor.

Het is ook mogelijk dat leidinggevenden en werknemers jou vragen om hen te ondersteunen bij het doen van de verbetercheck. Dit is een methode waarmee individuele medewerkers en leidinggevenden snel en eenvoudig bij die oplossingen uit de arbocatalogus komen die voor hen van toepassing zijn.

De verbetercheck is ook bruikbaar voor teams. Dan helpt de check om de knelpunten en oplossingen die de meeste werknemers ervaren en het belangrijkst vinden op de voorgrond te krijgen. Ook in zo’n geval ligt het voor de hand om bij het invullen en toepassen van de verbetercheck een arboprofessional of P&O-adviseur als procesbegeleider te vragen. Als arbodeskundige of P&O-adviseur ben je namelijk een neutrale partij zonder belangen binnen het team. Als ‘hulp van buiten’ help je dan om het toepassen van de verbetercheck binnen het team goed te laten verlopen en stimuleer je dat alle leden van het team voldoende inbreng hebben tijdens de aanpak. Hierbij kun je letten op de volgende zaken:

 • Denkt en praat iedereen voldoende mee?
 • Is er voldoende draagvlak voor de gekozen oplossingen?
 • Zijn aan de voorwaarden voor succesvolle implementatie voldaan?
 • Zijn de verwachtingen en afspraken voldoende helder?

Soms is het voor een leidinggevende lastig om al deze zaken voldoende aandacht te geven, naast zijn of haar eigen belangen en inhoudelijke inbreng.

De aanpak bestaat uit zeven stappen;

 1. Invullen verbetercheck;
 2. Rangschikken en bespreken ervaren verbeterpunten;
 3. Prioriteren van verbeterpunten;
 4. Kiezen van oplossingen;
 5. Maken van actieplan met afspraken;
 6. Uitvoeren van gekozen oplossingen;
 7. Evaluatie (eventueel gevolgd door stap 1).

Gebruik bij het toepassen van de verbetercheck in een team de speciaal ontwikkelde handleiding.

Betrouwbare basis
In je adviezen kun je naar behoefte naar de oplossingen in de arbocatalogus verwijzen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen, beoordelen of aanvullen van het plan van aanpak dat onderdeel uitmaakt van de voor iedere werkgever verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat leidinggevenden en werknemers vragen om ondersteuning te bieden bij de uitvoering van de geboden oplossingen. In beide gevallen heb je de garantie dat de basis van beleidsmaatregelen goed en betrouwbaar is. Zo is iedereen verzekerd van gezond werk.

Ervaringen delen
De arbocatalogus is een groeidocument dat altijd ruimte biedt voor verdere verbetering. Goede ideeën of ervaringen uit de praktijk zijn van harte welkom. We zijn altijd op zoek naar alternatieve oplossingen voor arborisico’s. Reageren kan per  via het contactformulier.