Taken en verantwoordelijkheden

Bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag zijn binnen een organisatie veel mensen in uiteenlopende rollen betrokken. Voor een effectieve aanpak is het nodig helderheid te hebben over eenieders taken en verantwoordelijkheden.

Waarom?

Helderheid over taken en verantwoordelijkheden op het gebied van gewenst en ongewenst gedrag vergroot sterk de kans op een succesvolle aanpak. Gewenst gedrag krijgt meer positieve stimulansen en ongewenst gedrag wordt sneller, gerichter en effectiever aangepakt. Afspraken maken, uitwerken en evalueren kost tijd en afstemming.

Wettelijke eisen

Om gewenst gedrag te realiseren en ongewenst gedrag te voorkomen, moet de werkgever zorgen voor een beleid gericht op het voorkomen en als dat niet mogelijk is beperken van ongewenst gedrag. Hij moet ook zorgen voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Hierbij hoort hij rekening te houden met de bekwaamheden van de werknemers. De werkgever moet er ook voor zorgen dat werknemers doeltreffend worden voorgelicht over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf neemt om die te verminderen of weg te nemen. De werknemer moet zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en meewerken aan voor hem georganiseerde voorlichting en training. Als hij ongewenst gedrag ziet, hoort hij collega’s daarop aan te spreken en het incident te melden aan de werkgever.

Tips

Taken en verantwoordelijkheden liggen bij verschillende functies in het bedrijf. Met de checklist taken en verantwoordelijkheden kan iedere betrokkene vaststellen of alle relevante taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

Voor leidinggevenden

  • Bedenk dat leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van (on)gewenst gedrag op de werkvloer. Zij hebben de taak erop toe te zien dat regels en procedures worden nageleefd. Denk daarbij ook aan deze speerpunten gedragsverandering.
  • Zorg dat werknemers voldoende voorlichting en training krijgen over (on)gewenst gedrag.
  • Kies voor een stijl van leidinggeven die ongewenst gedrag in het team voorkomt en gewenst gedrag stimuleert.
  • Pak ongewenst gedrag altijd aan zodra het zich voordoet.

Voor werknemers

  • Behandel collega’s en klanten altijd op een waardige en respectvolle manier. Verwacht dit ook gerust van anderen.
  • Ongewenst gedrag gezien? Meld het!
  • Doe mee aan voorlichting of training als het bedrijf die aanbiedt.
  • Spreek collega’s aan op ongewenst gedrag, dat kan voorkomen dat beginnend ongewenst gedrag escaleert. Meld het incident bij de teamleiding.
  • Kijk ook eens naar de handreikingen voor werknemers over ongewenst gedrag.