Teamaanpak tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Wat moet en kan een team doen om gezond tijd- en plaatsonafhankelijk te werken? Een overzicht van de mogelijkheden voor leidinggevenden en degenen die teams ondersteunen.

Waarom?

TPOW komt veelvuldig voor in verzekeringsbedrijven. Een teamaanpak geeft handvatten om de risico’s binnen een team snel en goed in kaart te brengen, zodat het team gericht maatregelen kan nemen. Hierdoor is de kans kleiner dat werknemers door klachten minder functioneren of uitvallen. Een gezamenlijke aanpak verhoogt ook de productiviteit in het team. Voor de uitvoering van een teamaanpak is tijd en soms ondersteuning nodig.

Deze eisen stelt de wet

De werkgever hoort het werk zodanig te organiseren dat hiervan geen nadelige invloed uitgaat naar de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Tips

Voor leidinggevenden

 • Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor TPOW op teamniveau. Het is verstandig om dit samen met je werknemers in te vullen. Hierbij kun je je laten ondersteunen door arbo- of HR-professionals.
 • Is er een RI&E gedaan, kijk dan of die actueel genoeg is en wat erin staat over TPOW. Kijk vervolgens wat er binnen je team beter kan.
 • Bij werken op afstand hoort een andere manier van leidinggeven. Zet specifieke accenten om samenhang en cohesie in het team te houden.
 • Sommige werknemers doen niet mee of kunnen niet meedoen met TPOW. Zij zijn altijd aanwezig op kantoor. Bijv. receptionisten, maar ook werknemers die thuis geen geschikte werkplek hebben. Zij worden vaak een belangrijke informatiebron voor collega’s die minder vaak aanwezig zijn. Het is belangrijk dat deze werknemers een goede balans hebben tussen hun eigenlijke werktaak en de communicatie met collega’s die even langskomen. Kijk zo nodig opnieuw naar het evenwicht in de taakverdeling in een team.
 • Stimuleer werknemers hun pauzes te nemen, ook als ze thuis of elders werken.
 • Waak voor ongezond beeldschermwerk. Voorkom dat werknemers langer dan 2 uur per dag op een ‘kale’ laptop werken. Geef ze voorlichting en voorzie ze van voldoende hulpmiddelen om gezond werken met een laptop mogelijk te maken. Let extra op bij regelmatig gebruik van tablets en smartphones.
 • Check of alle werkplekken voldoen aan de ergonomische normen. Voor de thuiswerkplek die de werknemer meer dan 2 uur per dag voor beeldschermwerk gebruikt kun je dat doen door het hem te vragen.
 • Werkt een werknemer regelmatig elders en is de werkplek daar niet in orde? Maak dan afspraken ter verbetering met de betreffende werkgever of aanbieder. Lukt dat niet, verbiedt de werknemer dan in het uiterste geval langer dan 2 uur per dag met een laptop op die plek te werken. Dat kan ook als de werknemer elders werkt en daarbij steeds omstandigheden opzoekt die ergonomisch ongezond zijn.
 • Zorg dat werknemers voorlichting krijgen over gezond beeldschermwerk en weten hoe ze hun werkplek goed in kunnen stellen. Besteed hier extra aandacht aan bij thuiswerken, elders werken en bij gebruik van flexibele werkplekken.
 • Bied je werknemers mogelijkheden om gefocust en zonder afleiding hun werk te doen.
 • Kijk bij klachten over hinderlijk geluid wat je daaraan kan doen.

Voor arboprofessionals

 • Ga in gesprek met leidinggevenden bij wie veel TPOW in het team plaatsvindt. Stimuleer en begeleid ze in hun rol, zoals hierboven beschreven.