Individuele aanpak tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Wat kan een werknemer doen om gezond tijd- en plaatsonafhankelijk te werken? Wat kan een leidinggevende of coach/begeleider doen om hem hierin te ondersteunen? Een overzicht van wat op het niveau van een individuele werknemer mogelijk en verplicht is.

Waarom?

Op een gezonde manier TPOW toepassen beperkt de kans op RSI/CANS-klachten en klachten. Ook verkleint het de kans op verzuim en verhoogt het de productiviteit. Het toepassen van een individuele aanpak kost tijd en kan kosten met zich meebrengen.

Deze eisen stelt de wet

Een werknemer is verplicht de voorlichting en instructie te volgen die zijn werkgever hem aanbiedt. Ook hoort hij zijn werkplek en de bijbehorende hulpmiddelen zodanig te gebruiken dat zijn gezondheid geen schade oploopt.

Dit zijn goede aanvullingen

Een goede individuele aanpak voor gezond TPOW voldoet aan de volgende kenmerken en stappen:

 • Werknemers kunnen hun eigen risico’s bij TPOW in kaart brengen.
 • Werknemers kunnen hun werkplek, waar die ook is, zelf aanpassen aan de hand van voorlichting en instructie. Als dat nodig is, kunnen zij hierbij ondersteuning krijgen.
 • Als werknemers een laptop, tablet of smartphone gebruiken, beschikken zij over de kennis en hulpmiddelen die nodig zijn om dit op gezonde wijze te kunnen doen.
 • Als beeldschermwerk tot lichamelijke klachten leidt, kunnen werknemers een afspraak maken met de bedrijfsarts. Langs deze weg of via een rechtstreeks verzoek van de werknemer kan waar nodig een deskundige adviseren over zijn werkplek.
 • Werknemers die door klachten als gevolg van TPOW uitvallen, ontvangen bij hun re-integratie gerichte begeleiding om te voorkomen dat de klachten terugkeren of verergeren.

Praktische tips

Voor werknemers

 • Zodra je meer dan twee uur per dag met een beeldscherm werkt, is er sprake van structureel beeldschermwerk en de bijbehorende risico’s. Ook thuis en op andere locaties moeten beeldscherm, muis, toetsenbord, stoel, werkvlak en verlichting dan voldoen aan de wettelijke en ergonomische eisen. Deze staan in de oplossing Ergonomische inrichting werkplek.
 • Stel, waar je ook werkt, je beeldschermwerkplek goed in. Let hierbij specifiek op de volgende punten:
  • Kom je op een flexwerkplek, stel dan iedere keer voordat je aan het werk gaat je werkplek in.
  • Houd in de gaten dat er extra aandachtspunten zijn als je langer dan 2 uur werkt met een laptop of een tablet of smartphone. Dit geldt ook als je thuis of elders werkt!
 • Vul voor je vaste en voor je thuiswerkplek de checklist Gezond beeldschermwerk in en bekijk op welke punten je jouw beeldschermwerk gezonder kunt maken.
 • Is je thuiswerkplek of je werkplek elders niet ergonomisch in te richten? Beperk je beeldschermwerk daar dan tot maximaal 2 u per dag.
 • Neem ook als je thuis of elders werkt pauzes, dit is belangrijk om je lichaam en geest even te laten herstellen. Voorkom waar mogelijk dat je meer dan 6 uur per dag beeldschermwerk doet.
 • Kijk wat je zelf kunt doen om in situaties waarin dat nodig is gefocust en zonder afleiding te kunnen werken.
 • Heb je specifieke vragen of klachten? Kijk dan op de pagina Wat is er aan de hand?. Hier staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Inclusief mogelijke oplossingen.

Voor leidinggevende

 • Je werknemers goed ondersteunen bij TPOW gaat het gemakkelijkste als je manier van leidinggeven (link naar oplossing leidinggeven op afstand) daar ook bij past.
 • Zie of hoor je dat een individuele werknemer zijn werkplek niet gezond gebruikt, spreek hem daar dan op aan. Wellicht heeft hij nu nog geen klachten, maar die kunnen wel komen. Wijs de werknemer afhankelijk van zijn gedrag op een van de tips voor werknemers.
 • Heeft een werknemer vragen over zijn thuis- of flexwerkplek, kijk dan of die met behulp van de tips voor werknemers zijn op te lossen.
 • Heeft een werknemer lichamelijke klachten die een relatie met beeldschermwerk kunnen hebben, kijk dan of de tips voor werknemers die klachten kunnen verminderen. Wijs op de mogelijkheid om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Zet zo nodig de uitvoering van een werkplekonderzoek in gang. Dit kan via de bedrijfsarts en in sommige bedrijven ook rechtstreeks via een werkplekadviseur.