Gezond reorganiseren

Reorganisaties beïnvloeden het welbevinden van werknemers. In negatieve zin, maar ook in positieve zin. Met een goede communicatie, participatiemogelijkheden en ondersteuning houden organisaties de negatieve effecten van een reorganisatie voor hun werknemers zo klein mogelijk. Ook zijn op deze manier positieve effecten te versterken.

Waarom?

Werknemers raken niet gewend aan reorganiseren. Zolang reorganisaties voortduren, blijven ze het welbevinden beïnvloeden. Goede communicatie, participatiemogelijkheden en ondersteuning bij een reorganisatie verkleinen de kans op emotionele uitputting, cynisme en stress. Tevens kan het leiden tot een betere inzetbaarheid en minder verzuim.

Wettelijke eisen

De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden, de bij het werk gebruikte arbeidsmiddelen en de arbeidsinhoud worden, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, aangepast aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers. Binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid voert de werkgever een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Ook draagt hij zorg voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bij hem werkzame personen, waarbij hij rekening houdt met de bekwaamheden van de werknemers.

Aanbevelingen

Besteed bij iedere reorganisatie aandacht aan de drie pijlers van succesvol reorganiseren in relatie tot stress:

 1. Communicatie. Geef werknemers tijdens de gehele reorganisatie antwoord op de vragen: waarom zijn we aan het reorganiseren en waar gaan we naar toe? Het management moet deze vragen in enkele zinnen kunnen beantwoorden.
 2. Participatiemogelijkheden. Geef werknemers de gelegenheid om invloed uit te oefenen op hun eigen toekomstige rol in de organisatie. Betrek ze bij beslissingen over taken en vraag welke verantwoordelijkheden ze op zich willen nemen. Bespreek in welke richting hun carrière of loopbaan zich kan bewegen en welke competenties zij zelf in de toekomst kunnen ontwikkelen.
 3. Ondersteuning: bied werknemers voor, tijdens en na een reorganisatie ondersteuning aan in de vorm van coaching en training. Organiseer op teamniveau activiteiten om afscheid te nemen van het oude én om nieuwe groepen en verbanden te vormen. Lees meer over hoe je dit doet in de factsheet Hoe manage je reorganisaties.

Tips

Voor werknemers

 • Een nieuwe rol, taak of functie na een reorganisatie? Vraag zo nodig om coaching of training. Coaching kan je helpen zelf sturing te geven aan je toekomst. En training kan ondersteunen bij het ontwikkelen van benodigde competenties.
 • Je kunt anticiperen op toekomstige veranderingen door daarover na te denken en vooral door je hierbij af te vragen hoe inzetbaar je bent. Op Verzeker je inzet vind je de test ‘Hoe inzetbaar ben jij?‘.
 • Is er een sociaal plan? Kijk dan ook eens of daar handvaten in zitten voor je eigen inzetbaarheid.

Voor leidinggevenden
Voorafgaand aan een reorganisatie:

 • Houd je werknemers duurzaam inzetbaar. Op Verzeker je inzet staat wat een leidinggevende hieraan kan doen.

Tijdens een reorganisatie:

 • Als leidinggevende is het allereerst je taak om tijdens een reorganisatie de boel draaiende te houden. Daarnaast is het belangrijk om met werknemers te praten over veranderingen, boodschappen van het management te interpreteren en over te brengen en beslissingen te nemen. Besef dat jouw ondersteuning tijdens een reorganisatie voor hen van groot belang is en zorg dat je hier tijd voor maakt. Bijvoorbeeld door andere dagelijkse taken te delegeren naar ervaren medewerker(s).
 • Is er een sociaal plan? Kijk dan of daar ook handvaten in staan over de inzetbaarheid van de werknemers.

Voor degenen die de reorganisatie managen of daar invloed op uitoefenen:

 • Tijdens en na een reorganisatie is vaak ander gedrag van werknemers en leidinggevenden noodzakelijk. Dat ontstaat vaak niet vanzelf. In Succesvol veranderen staan de belangrijkste aandachtspunten op dit gebied op een rij.
 • Communicatie, participatiemogelijkheden en ondersteuning tijdens de reorganisatie beïnvloeden het welbevinden en functioneren van werknemers. De factsheet Hoe manage je reorganisaties beschrijft de succesfactoren in twee A4’tjes.
 • Meer handvatten zijn te vinden in de handleiding ‘Gezond reorganiseren, hoe te reorganiseren met behoud van welbevinden van medewerkers’.
 • Kijk ook of een van de voorstaande tips mee zijn te nemen in (de uitvoering van) het sociaal plan.

Extra info