Werk en privé in balans

Werk en privé lopen tegenwoordig steeds meer in elkaar over. Hoe hoger de werkdruk, hoe lastiger het is om daar privé geen last van te hebben. Bij tijds – en plaatsonafhankelijk werken wordt de grens tussen werk en privé nóg minder scherp. Werknemers werken dan immers steeds meer thuis en buiten kantoortijden. Hierdoor kunnen ze het gevoel krijgen altijd aan het werk te moeten zijn. Door een goede werkplek thuis, een gezonde balans tussen werk en privézaken en goede afspraken over verlof zijn werk en privé in balans te krijgen en te houden.

Waarom?

Door de mogelijkheid tot thuis en elders werken en een goede afstemming tussen werk en privé ervaren werknemers meer werkplezier, een gezondere werkdruk en betere gezondheid. De productiviteit stijgt en het verzuim daalt. De mogelijkheid tot thuis werken kan ook leiden tot een hogere werkdruk door extra uren werken of het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn.

Wettelijke eisen

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor zijn werknemers. Hierbij maakt het niets uit of dat een werkplek op kantoor is of thuis.

Bij plaatsonafhankelijk werken anders dan in het eigen bedrijf gelden niet de regels over brandbestrijding, vluchtwegen, nooduitgangen en valgevaar uit het Arbobesluit. Daar heeft de werkgever geen invloed op. Wel gelden de regels over de RI&E, voorlichting, beeldschermwerk, werkdruk en de regels voor pauzes. Ook de zorgplicht voor werkgevers blijft plaatsonafhankelijk werken onverminderd van kracht.

Tips

Voor werknemers

 • Wil je weten hoe belangrijk de balans werk-privé voor jou is, doe dan de test balans werk en privé (15 stellingen).
 • Wat je buiten je werk doet en meemaakt heeft invloed op je werk. Soms kan dat beter, bijvoorbeeld als het gaat om piekeren, eten, drinken, bewegen, ontspannen of de invloed van zwangerschap, mantelzorg of financiële problemen. Hoe? Kijk eens naar een tips werk en privemet concrete tips.
 • lees ook eens naar de 5 strategieën om rust in je hoofd te creëren en herhaald negatieve denkpatronen te doorbreken.
 • Kijk eens naar deze tips over gewoontes om meer balans tussen werk en privé  te krijgen.
 • Als privéomstandigheden en werkroosters botsen, bespreek dan met je leidinggevende of en hoe jullie deze beter op elkaar af kunnen stemmen. Wil je hierdoor minder gaan werken, dan zijn daarvoor wettelijke regels.
 • Er zijn ook mogelijkheden op het gebied van zorgverlof en calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. De cao en bedrijfsregelingen geven hier meestal informatie over.

Voor leidinggevenden

 • Werknemer die gaat scheiden? Lees de tips om verzuim bij scheiding te voorkomen.

  Werktijden:
 • Als werknemers thuis of elders werken is rechtstreeks toezicht lastiger. Informeren en voorlichten van werknemers en het gebruik van de RI&E zijn dan belangrijk om de werktijden gezond te houden.
 • Het kan helpen om een systeem van eigen registratie van arbeids- en rusttijden door de werknemer te combineren met regelmatige functioneringsgesprekken waarin de gegevens uit deze registratie onderwerp van gesprek zijn.
 • Realistische targets voorkomen dat medewerkers thuis continu aan het werk zijn.
 • Organiseer een periodiek werkoverleg met alle medewerkers, zodat collega’s in contact blijven met elkaar.
 • Geef werknemers (waar mogelijk) meer flexibiliteit over waar en wanneer ze werken werk en privé kunnen vinden.
 • Stimuleer werknemers  tot gezonde leefgewoontes. Bewust omgaan met slapen, gezond eten en drinken en regelmatig bewegen helpen om fysiek en mentaal gezond te blijven.

Voor arboprofessionals

 • Het gevalideerde meetinstrument SWING kan helpen om in kaart te brengen of de werk-privé balans in een organisatie gezond of verstoord is. Dit instrument staat beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn werk-privé balans (BA&O, NVAB, NVvA, NVVK).

Extra