De zomervakantiescheidingspiek; hoe voorkom je verzuim of zelfs burn-out?

De vakantie loopt op zijn einde en iedereen gaat weer opgeladen aan het werk. Nou ja, niet iedereen. De zomervakantie is voor een veel mensen een startpunt als het om echtscheiding gaat. Het is een piek in het jaar met gevolgen op de werkvloer; verhoogde kans op (langdurig) verzuim en burn-out. Hoe voorkom je dit bij (echt)scheiding?

De aanloop

De periode voordat een beslissing om te gaan scheiden wordt genomen, duurt gemiddeld één tot twee jaar. Dat is een tijd vol twijfel, stress en onzekerheid. Dan wordt de knoop doorgehakt en begint het pas echt. Er moeten in een emotionele tijd beslissingen worden genomen over; hoe en wanneer de kinderen het te vertellen, de zorg voor kinderen verdelen, partner- en kinderalimentatie, een nieuw onderkomen, verdeling van de pensioenen, inboedel en nog veel meer. De meesten van ons ervaren enkel een verhuizing al als enorm stressvol. Dat is bij een scheiding slechts één van de problemen waar een oplossing voor gezocht moet worden.

Verdubbeling verzuim

Mocht dit over iemand uit jouw team gaan, zul je wellicht denken dat het wel goed komt of wordt het misschien als niet werk-gerelateerd benoemd. Uit onderzoek van TNO blijkt echter dat professionals in echtscheiding zich twee keer zo veel ziek melden. Dit is een sluipend gevaar voor zowel werknemer, leidinggevende als het team.

Niet ziek, toch thuis

De batterij is niet voldoende opgeladen en je start na vakantie, vol spanning en verdriet, weer met je intensieve, belangrijke baan. Tel daar de roerige situatie van het scheidingsproces bij op. De stress heeft tot gevolg dat het plannen en organiseren van je werk terugloopt. Het is niet dat je dat wilt, maar dat is het effect van de stress. Je krijgt je werk niet meer in de normale tijd af, zaken blijven liggen en op een dag komt de ziekmelding met daarbij de mogelijke gang naar de bedrijfsarts. Het gevolg is een groot probleem wat voorkomen had kunnen worden; niet ziek, maar wel ziek thuis.

Een goed begin, voorkom uitval

Het is dus belangrijk om na de vakantie door te pakken. Met deze tips kun je verzuim bij echtscheiding voorkomen:

 • Persoonlijk contact
  Spreek als teamleider alle collega’s die terug van vakantie zijn en vraag hoe de vakantie is geweest. Zoek informeel het contact en blijf goed op de hoogte. Is er sprake van een (echt)scheiding? Dan plan je gelijk een vervolgafspraak in op korte termijn. Zie deze investering in het belang van de organisatie. Dus in plaats van in de waan van de dag te handelen, doorpakken samen met deze collega.
 • Goed voorbereiden met HR
  Weet je welke mogelijkheden er zijn om ondersteuning te krijgen als werknemer binnen je organisatie? Ga met HR in gesprek over de interventies die er zijn en hoe ze in te zetten. Dit gaat zowel over interne als externe aanpakken, zoals specialistische begeleiding via Werk&Scheiding.
 • Betaald verlof werkt niet
  Weet dat betaald verlof geven zonder een doelgerichte actie vaak niet werkt. Regelmatig geven leidinggevenden een aantal dagen vrij om te voorkomen dat het traject vroegtijdig medicaliseert. Als je dat doet zonder dat er op gedragsverandering wordt ingezet, zal dit geen effect hebben en je collega zal later toch nog vastlopen. Spreek samen een aantal concrete doelen af, naast ‘effe rust pakken’ en geef genoeg maar niet te veel tijd. Evalueer bij terugkomst samen met de collega hoe het verlopen is en wat de volgende stap is.
 • Teambelang én individueel belang
  Bepaal samen met HR wanneer je ingrijpt, omdat je ziet dat het gedrag niet verbetert. Uitspraken als ‘we zagen het eigenlijk allemaal aankomen’ moet jij als leidinggevende voorkomen. Dat is jouw onplezierige, maar noodzakelijke taak. Preventief leiderschap betekent weten wanneer in te grijpen en dat doen. Ook als de ander de noodzaak er nog niet van inziet.

Voorkomen van verzuim is slimmer, effectiever, goedkoper en een stuk prettiger dan genezen. Dit geldt niet alleen voor de betreffende collega, maar ook voor het team én leidinggevende.

Auteur Yorick Saeijs heeft de preventieve interventie WerK&Scheiding ontwikkeld en begeleidt organisaties in het voorkomen van verzuim bij echtscheiding.