9 tips voor inwerken nieuw personeel

Het duurt al gauw een half jaar voor een nieuwe werknemer volledig ingewerkt is. Negen tips om nieuw personeel sneller te integreren in uw bedrijf. Nieuwe werknemers worden maar al te vaak aan hun lot overgelaten. Soms bestaat er binnen een onderneming een oriëntatieprogramma en daar blijft het dan bij. Vooral in het MKB wordt de nieuwe werknemer meestal vanaf dag één in het diepe gegooid. Dat gaat ten koste van de productiviteit van die werknemer en vaak wordt daardoor ook het aanvankelijke enthousiasme al snel gesmoord.

Dat kan dus stukken beter, met deze eenvoudige tips:
1. Administratieve wegwijzer
Zorg er op de eerste dag voor dat de werknemer al het benodigde papierwerk heeft ondertekend en dat er geen vragen meer zijn over details van de contracten. Geef altijd een actuele lijst met de belangrijkste contactpersonen. Wie moet de werknemer bellen als zijn pc kuren vertoont? Waar moet hij zijn vakantiedagen opgeven? Met zo’n lijst in de hand kan de nieuwe employee al zijn administratieve zaken snel afhandelen, zodat hij zich kan concentreren op zijn dagelijkse werkzaamheden.

2. Geef een strategisch overzicht
Het is belangrijk dat uw werknemers zich onderdeel voelen van het gehele bedrijf, zodat ze weten waar ze voor werken en niet hun eigen eilandje vormen. Maak daarom altijd tijd vrij om uw nieuwe werknemer uw bedrijfsstrategie uit te leggen en geef aan hoe zijn functie hier aan mee werkt. Zo kan hij zich beter in dienst stellen van uw onderneming.

3. Doe een voorstelrondje
Een nieuwe werknemer wordt meestal op één dag aan al het andere personeel voorgesteld. Daar onthoudt de nieuweling natuurlijk weinig van. Beter is het om de collega’s waar hij het meest mee moet samenwerken goed voor te stellen. U kunt bijvoorbeeld inplannen dat zij allemaal een half uurtje met hun nieuwe collega spreken. Dit is niet alleen belangrijk om uw nieuwe werknemer zich thuis te laten voelen, maar ook om ervoor te zorgen dat hij weet met welke vragen hij bij welke collega hij moet aankloppen.

4. Cultiveer uw relatie
Plan gedurende twee maanden een wekelijks gesprekje met uw nieuwe aanwinst. Bespreek hierin de wederzijdse verwachtingen en geef duidelijk aan waar u uw werknemer op beoordeelt. Stel aan het eind van de twee maanden samen een haalbaar, meetbaar plan op waarmee de medewerker de beoogde doelen moet kunnen halen. Dit geeft de medewerker helderheid over wat er van hem verwacht wordt, en u hebt een fair uitgangspunt voor latere beoordelingsgesprekken.

5. Uw bedrijfscultuur
Leer uw nieuwe werknemer alles over uw bedrijfscultuur. Op welke waarden en normen stoelt die, vanuit welke maatschappelijke visie opereert u en hoe zie je dit terug in de dagelijkse bedrijfsvoering?

6. Trainingsprogramma
Hoe getalenteerd uw nieuwe employee ook is, iedereen heeft wat begeleiding nodig. Zorg dan ook dat een ervaren collega hem de kneepjes van het vak bijbrengt of stuur hem op training. Veelgemaakte fout: verplichte (software)cursussen vinden vaak pas plaats als de werknemer al een maand zelf aan heeft moeten rommelen met bepaalde software. Een cursus hoort in de meeste gevallen vooraf aan de werkzaamheden te gaan.

7. Voed de teamspirit
Praat met de nieuweling over hoe zijn team functioneert en hoe hij daar aan kan bijdragen. Discussieer over wat het voor hem betekent om deel van een team te zijn, wat hem motiveert en zijn plicht om zijn teamgenoten te motiveren.

8. Raak een beetje bevriend
Niet teveel natuurlijk. In de eerste maanden kunt u een solide vertrouwensband opbouwen, waar u later veel plezier aan heeft.

9. Leer van het verleden
Vóór u iemand aanneemt, loont het de moeite om eens met uw huidige werknemers te praten over hun ervaringen binnen uw bedrijf. Wat waren hun verwachtingen? Waar struikelden zij over in hun inwerkperiode? Gebruik die informatie om het integratieproces van uw nieuwe aanwinsten soepeler te laten verlopen.

Deze tips geeft HR-consultant Barrie Gross op AllBusiness.com. Alle negen tips komen voort uit best practices. Voor alle tips geldt: probeer niet alles op één dag te doen, maar neem de tijd voor uw nieuwe werknemer. Zo blijft er meer hangen van al die nieuwe informatie, waardoor de werknemer daarna goed voorbereid aan de slag kan.

Bron: competency factory