Beleidsniveau

Een gedegen beleid schept de voorwaarden voor goede oplossingen op de andere niveaus. Want op het beleidsniveau worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het gebruik van de arbocatalogus, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het plan van aanpak en de manieren waarop een team ongezond hoge werkdruk kan aanpakken.

Duidelijke afspraken
Op dit niveau worden nog geen concrete maatregelen genomen. Wel worden duidelijke afspraken gemaakt op basis van relevante gegevens. Deze afspraken zijn nodig om op de andere niveaus maatregelen te kunnen uitvoeren.

Oplossing op beleidsniveau:
–  Meten = weten (werkdruk)
–  Werkdrukmonitor voor het team