Discussieforum LinkedIn

Arbocatalogus gezondverbond.nl uitgebreid met discussieforum

Gezondverbond.nl, de arbocatalogus voor de (zorg-)verzekeringsbranche, is uitgebreid met een forumfunctie. Hiervoor is via Linkedin een groep gestart. De groep is bereikbaar onder de naamDiscussieforum arbocatalogus voor de (zorg-)verzekeringsbranche.

Deze groep is bedoeld voor gebruikers van de arbocatalogus (www.gezondverbond.nl) en biedt een platform voor het stellen van vragen, het voeren van discussies en het uitwisselen van informatie. De groep is volledig open. Iedereen is van harte uitgenodigd deel te nemen. Enige voorwaarde is dat je een Linkedin account moet hebben.

Waarom een forum?

De Linkedin groep Discussieforum arbocatalogus voor de (zorg-)verzekeringsbranche is een uitbreiding op gezondverbond.nl, de website over gezond werken in de (zorg-)verzekeringsbranche. Deze website bevat de arbocatalogus (zorg-)verzekeringsbedrijf, die een bijdrage levert aan gezond werken. Praktisch nut staat daarbij voorop: geen papierwinkel, maar direct toepasbare oplossingen en tips voor arborisico’s. Momenteel bevat de arbocatalogus oplossingen op het gebied van werkdruk, ongewenst gedrag, beeldschermwerk en software.

Hoewel de arbocatalogus veel praktische oplossingen biedt, kunnen er natuurlijk altijd vragen zijn. Je kunt tegen een probleem aanlopen waar je toch net niet de passende oplossing voor vindt. Dan is het prettig dit probleem met anderen te kunnen delen. Is dit probleem herkenbaar? Heeft iemand anders hier misschien ook mee te maken (gehad)? Hoe heeft een ander dat opgelost? Voor dit soort vragen is deze Linkedin groep bedoeld. Aanmelding is eenvoudig. Iedereen die mee wil doen wordt automatisch geaccepteerd. Je kunt direct deelnemen.