Op teamniveau energiegevers vergroten

Doel

  • Het team laten benoemen wat ze kunnen doen om in het team een energiegever te vergroten

Werkwijze:

  • Maak groepjes van 3-4 werknemers. Laat ze per groepje één energiegever bedenken waarvan ze denken dat ze die samen kunnen doen. Als de werknemers al individueel met energiegevers en vreters hebben gewerkt, kunnen ze zich daardoor laten inspireren.
  • Ieder groepje schrijft de titel van de energiegever op een flap. Daarna licht ieder groepje zijn energiegever toe.
  • Door het geven van stemmen kiest het team wat de belangrijkste energiegever is waar het team aan wil gaan werken.
  • Spreek af welke werknemers dit verder gaan uitwerken.
  • Maak een afspraak met deze werknemers om hiermee aan de slag te gaan en spreek af hoe de rest van het team geïnformeerd wordt.
  • Maak aansluitend een zelfde afspraak over de een-na de belangrijkste energiegever.

Bron: www.degoedepraktijk.nl