Legal & General

Legal & General leerde uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek dat een deel van de medewerkers werkdruk als probleem ervaren. Dat is opgepakt door de Commissie Werkdruk. Zij besloten de Verbetercheck werkdruk voor teams in te zetten.

Na een pilot werd besloten de Verbetercheck bij alle afdelingen te houden. Tijdens die sessie werd een deel theorie behandeld. Aan de theorie uit de catalogus is onder andere de ‘cirkel van invloed’ van Cofey en de energiebronnen en energievreters van Bakker toegevoegd. Dat droeg bij aan een actieve en oplossingsgerichte houding bij de deelnemers.

Ze hebben zelf geïnventariseerd welke verbeterpunten breed gedragen werden in het team en hebben oplossingen bedacht en acties benoemd. Veel van die acties en doelen zijn inmiddels opgenomen in de jaarplannen van de afdelingen voor 2011.

Het management hield een eigen sessie. Enerzijds gericht op het vergroten van de eigen energiebronnen, anderzijds op hoe zij de medewerkers kunnen stimuleren en ondersteunen zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren. Als de aanpak van de bijeenkomst rond de ‘Verbetercheck voor teams’ goed wordt afgestemd op de thema’s en samenstellingen van de verschillende teams is het een positief en krachtig instrument voor bewustwording, teambuilding en het vergroten van het oplossend vermogen van de teamleden.