Inzicht in invloed

Doel:

Ontdekken van je eigen energievreters en –gevers en de invloed die je daar wel/niet op hebt.

Nodig:

Een groep collega’s, in groepjes van 2-5 personen, 45 minuten, geeltjes en zoveel vellen papier/foamborden als collega’s.

Werkwijze:

  • Elke deelnemer krijgt een vel papier  met twee kolommen. Boven de linker kolom staat ‘energievreters’ en boven de rechterkolom energiegevers .
  • Je vraagt hen op te schrijven wat energie geeft/vreet, op elk geeltje een apart punt. Deze geeltjes plakken ze op het vel papier.
  • Daarna vraag je ze de geeltjes in volgorde van belangrijkheid te zetten. De belangrijkste bovenaan.
  • Hierna scoren deelnemers de energievreters en –gevers op invloed: een + voor ‘heb ik invloed op, kan ik veranderen’, een +/- voor ‘misschien invloed’ en een – voor ‘geen invloed op, overkomt me’.
  • Ten slotte wisselen de deelnemers in de kleine groepjes uit wat ze hebben opgeschreven.

Bron: www.voortgezetwerkplezier.nl gemaakt door De Goede Praktijk