Meer informatie over werkdruk

De oorzaken van ongezonde werkdruk kunnen liggen op vier niveaus. Onderstaand model voor de aanpak van werkdruk illustreert dit. Op elk van deze niveaus zijn oplossingen mogelijk. De oorzaken en oplossingen kunnen zich voordoen op:

  1. beleidsniveau;
  2. mensniveau;
  3. organisatieniveau;
  4. ontwerpniveau.