Voorbeeldprotocol omgang met agressieve telefonische gesprekspartner

Praktische tips voor medewerkers

Wie nog geen eigen beleid of protocol heeft maar dit wel wil invoeren, kan dit voorbeeld gebruiken ter inspiratie. Voor invoering is instemming nodig van de ondernemingsraad. Bij het opnemen van gesprekken is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

  1. Laat de gesprekspartner zijn boosheid uiten, maar maak hem wel duidelijk dat zijn gedrag niet aanvaardbaar is.
  2. Neem het telefoongesprek op en meld aan de gesprekspartner dat dit gebeurt.
  3. Is een opname niet mogelijk? Laat dan een collega meeluisteren en gespreksnotities maken. Meld aan de gesprekspartner dat dit gebeurt.
  4. Informeer de gesprekspartner dat je het contact zult verbreken als hij zijn gedrag niet wijzigt.
  5. Helpt dit niet? Meld de gesprekspartner dan dat je het gesprek beëindigt en verbreek de verbinding.
  6. Belt de gesprekspartner terug en heeft hij zijn gedrag niet aangepast, laat dan een hier speciaal in getrainde medewerker het gesprek voeren.
  7. Blijft het gedrag ook daarna ongewijzigd, probeer de gesprekspartner dan te informeren over de consequenties van zijn gedrag. Meld als dat niet helpt dat je het gesprek beëindigt en verbreek de verbinding

Meld het agressieve gedrag altijd bij de afdeling Veiligheidszaken.