Op teamniveau energievreters verminderen

Doel:

Het team laten benoemen welke energievreter ze willen aanpakken.

Werkwijze:

  • Maak groepjes van 3-4 werknemers. Laat ze per groepje één energievreter bedenken waarvan ze denken dat meerdere collega’s in het team last van hebben en die samen met elkaar te beïnvloeden is. Als de werknemers al individueel met energiegevers en vreters hebben gewerkt, kunnen ze zich daardoor laten inspireren.
  • Ieder groepje schrijft de titel van de energievreter op een flap. Daarna licht ieder groepje zijn energievreter toe.
  • Door het geven van stemmen kiest het team wat de belangrijkste energievreter is waar het team aan wil gaan werken.
  • Spreek af welke werknemers dit verder gaan uitwerken.
  • Maak een afspraak met deze werknemers om hiermee aan de slag te gaan en spreek af hoe de rest van het team geïnformeerd wordt.
  • Maak aansluitend een zelfde afspraak over de een-na de belangrijkste energievreter.

Bron: www.degoedepraktijk.nl