Verschijningsvormen

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW) kent veel verschijningsvormen. Er is geen vast recept dat beschrijft hoe TPOW er uit moet zien, al gaat het meestal wel om kantoorwerk. Er zijn in principe vier vormen van zulk werk te onderscheiden, in oplopende mate van flexibiliteit:

  1. Traditioneel kantoorwerk: de werknemer werkt alleen op kantoor op een vaste werkplek. Hier is geen sprake van TPOW.
  2. Thuiswerken: de werknemer heeft de mogelijkheid om vanuit huis taken uit te voeren.
  3. Flexibel werken en telewerken: de werknemer kan vanuit meerdere plekken zijn werk uitvoeren met behulp van ICT-oplossingen.
  4. TPOW: de werknemer kan tijds- en plaatsonafhankelijk werken. Soms kan hij ook zelf bepalen op welke manier en met wie hij zijn werk doet. Op kantoor heeft hij geen vaste werkplek meer, maar hij doet zijn werk in een ruimte die past bij het soort taak dat hij uitvoert. Er zijn bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes, concentratiewerkplekken, communicatiewerkplekken en ruimtes waar teams samen kunnen werken aan een project. Deze plekken kunnen op het eigen kantoor zijn, maar ook in een ander kantoor, thuis of in een ruimte elders zoals een hotel of restaurant. Dit alles heeft ook invloed op de wijze van samenwerken en leidinggeven.

Organisaties kiezen een vorm die het beste bij hen past, of hanteren verschillende vormen naast en door elkaar. Tevens kunnen organisaties in de ontwikkeling die ze doormaken van vorm veranderen.