Evalueren beleid

Evalueer het beleid jaarlijks. Zo beoordeelt u of het beleid nog past bij de situatie in uw organisatie, en of uw maatregelen effect hebben. Zo nodig kunt u maatregelen aanpassen, nieuwe maatregelen invoeren of opnieuw onderzoek doen.

Evalueren kan op de volgende manieren:

  • Bespreek het beleid en de effectiviteit van de maatregelen met OR, preventiemedewerker, HR, arboprofessionals, vertrouwenspersoon en/of andere inhoudelijk deskundigen.
  • In die bespreking stelt u zichzelf de vraag: wat wilden we met ons beleid bereiken en is dat ook inderdaad gelukt? Zo niet, op welke punten is verbetering nodig? Neem hierbij ook meldingen over bijvoorbeeld ongewenst gedrag of onveilige werkplekken mee.
  • Bespreek de uitvoering van de voorlichting aan werknemers en leidinggevenden en het plan van aanpak van de RI&E.
  • Bespreek de effectiviteit van de maatregelen en laat uw gesprekspartners actief meedenken over verbeteringen van het beleid.
  • Stel in het eerstvolgende medewerkersonderzoek vragen over het beleid.