Bronnen van succes

Successen zijn energiegevers. Wie ze bewust ervaart, voedt zijn energiemotor. Successen opschrijven kan je hierbij helpen. Hoe meer successen je herkent, hoe beter je erover kunt schrijven. Dat kan even wennen zijn: we zijn in onze maatschappij niet zo gewend om naar onze successen te kijken. Meestal kijken we hoe we fouten kunnen vermijden; dat wordt ons met de paplepel ingegoten (kijk uit, wees voorzichtig). We zijn daardoor meestal meer bezig fouten te vermijden dan om successen te boeken. Naar successen kijken is in feite de andere kant van de medaille. Het is een andere manier van kijken.

Er zijn vijf bronnen van succes. Bij successen schrijven is het de kunst om naar alle vijf de bronnen te kijken:

  1. een gewenst resultaat bereiken, bijvoorbeeld een klus afronden;
  2. geplande acties uitvoeren, onafhankelijk van het resultaat: bijvoorbeeld een gesprek voeren, naar een vergadering gaan. Het zijn alle zaken die we over de dag verspreid van plan zijn te doen. Door deze acties kunnen we onze gewenste resultaten halen;
  3. uitbreiding van kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld van een collega leren dat je een taak in minder stappen kunt uitvoeren;
  4. nieuwe inzichten, bijvoorbeeld door te ontdekken dat er maar liefst vijf bronnen van succes zijn;
  5. geïdentificeerde fout. Het succes zit daarbij niet in de fout, maar in het feit dat je de fout ziet en ervan kunt leren door jezelf te corrigeren. Hierdoor voorkom je dat je die fout herhaalt.

Kost over successen schrijven tijd? Ja, het kost je iedere keer dat je het doet vijf minuten. En het levert je energie op, doordat je bewust (of nog bewuster) ziet wat al je successen zijn.

Een alternatieve methode is om aan het eind van een dag je successen met een collega te delen, er thuis over te vertellen, of een vergadering te beginnen met een rondje successen van afgelopen week.