Energie in beeld

Doel:
Inzicht in wat energie geeft en vreet. Energiegevers vergroten. Eventueel energievreters aanpakken.

Nodig:
Een team medewerkers, 45 minuten tijd, drie tot vijf rode en groene kaarten per medewerker, stiften en plakband.

Werkwijze:

  • Introduceer de termen energievreters en energiegevers. Gebruik er bijvoorbeeld het model voor dat je hieronder ziet. Geef voorbeelden die bij je team passen.
  • Vraag je collega’s om hun eigen energiegevers en -vreters op groene en rode kaarten te schrijven. Eén kaart per vreter/gever, en hoe concreter, hoe beter.
  • Hang de kaarten op in de ruimte. Leun achterover en bekijk elkaars kaarten. Optie: vorm twee- of drietallen en vertel elkaar wat je met de kaarten bedoelt. Zorg er zo voor dat de vreters en gevers concreter worden en je echt inzicht in elkaars werkdruk en werkplezier krijgt.
  • Laat iedereen op de kaarten aangeven of ze invloed hebben op de energievreters/-gevers. Zijn er dingen die ze zelf kunnen veranderen? Scoor elke vreter/ gever met een – (geen invloed), 0 (misschien, twijfel) en + (wel invloed). Leun weer achterover en ga na in hoeverre werknemers wel invloed op energiegevers en minder invloed op energievreters hebben.
  • Leg uit dat energiegevers gezond zijn en dat ze een buffer vormen om met de energievreters om te kunnen gaan. Zie ook de oplossing Werkplezier vergroten.
  • Vraag medewerkers om een energiegever waar ze invloed op hebben uit te kiezen en een plan te maken hoe ze deze energiegever kunnen vergroten. Bedenk van te voren of je collega’s vraagt dit individueel, in twee-, drie- of viertallen te doen, en of je bij de planvorming of het vertellen over de voorgenomen acties ideeën uitwisselt.

Wil je ook aan de energievreters werken? Dan kun je met wat extra tijd ook de volgende stappen nog zetten:

  • Vraag je collega’s eerst of er energievreters zijn waar ze wel negatieve aandacht op richten (zich aan storen, druk over maken), maar die de komende tijd niet zullen veranderen. En of ze een besluit kunnen nemen om dit los te laten. Je kunt dit symbolisch doen: dergelijke kaarten in je broekzak stoppen, verscheuren en in de prullenbak, of ergens in een open haard gooien. Belangrijk: iedereen mag alleen over eigen kaarten beslissen!
  • Vraag medewerkers vervolgens om één kaart uit te kiezen die ze niet los willen laten: een factor die energie vreet en waar ze invloed op willen krijgen. Vorm twee-, drie- of viertallen om samen na te gaan hoe dit onderwerp aangepakt kan worden.
  • Rond plenair af en maak vervolgafspraken om na te gaan of het uitvoeren van de plannen goed lukt.