Goed zeg!

Doel:
Werkplezier vergroten en werkdruk verminderen door aandacht te geven aan wat goed gaat. Aandacht geven aan alle werknemers.

Nodig:
Een team medewerkers en 15-30 minuten.

Werkwijze:

  • Vorm groepjes van drie tot vijf medewerkers.
  • Vraag elke medewerker om even rustig na te denken over wat er goed gaat op het werk. Wat zijn de energiegevers op zijn werk? Wat ging de afgelopen tijd goed? Waar krijgt hij/zij werkplezier van?
  • Elke medewerker krijgt in het groepje drie minuten spreektijd om te vertellen over zijn energiegevers, werkplezier en wat er goed gaat. De spelregels zijn dat anderen alleen mogen luisteren en aanmoedigend knikken. Stiltes zijn oké. Is de medewerker uitgesproken, dan zeggen de anderen iets als ‘Goed zeg!’
  • Alleen luisteren kan wat onwennig zijn, maar werkt vaak goed om echt iets over een ander te weten komen. Met groepsgrootte en spreektijd kun je variëren. Ook met de startvraag. Denk ook eens aan: ‘Wat is er sinds het vorige werkoverleg goed gegaan?’ Of zelfs: ‘Hoe zullen we project X aanpakken? Welke voor- en nadelen zie jij bij project Y?’