Kijk in m’n kaarten

Doel:
Aandacht voor wat goed gaat. Inzicht in eigen en andermans werkplezier. Werkplezier vergroten.

Nodig:
Een team medewerkers, 15-30 minuten tijd, kaartjes met steekwoorden over werkplezier, voor elke medewerker een setje (zie voorbeeld werkplezierkaartjes).

Werkwijze:

  • Maak willekeurige groepjes van drie tot vijf medewerkers. Geef elke medewerker een setje kaarten over werkplezier.
  • Ronde 1: Vraag elke medewerker om er een kaartje uit te halen dat voor hem/haar de belangrijkste bron van werkplezier is. Laat de medewerkers elk over hun kaartje in het groepje vertellen: waarom het voor hen het belangrijkst is en in hoeverre ze deze bron van werkplezier ervaren. (Tijd: aantal medewerkers per groepje maal 2 minuten).
  • Ronde 2: Vraag elke medewerker om er een kaartje uit te halen waarvan hij/zij wel méér zou willen. Laat de medewerkers daar samen plannen voor maken.
  • Ronde 3: Vraag elke medewerker om er een kaartje uit te halen waarmee hij/zij iets voor een ander kan betekenen. Laat de medewerkers er wederom concrete plannen voor maken.
  • Wissel tot slot plenair uit over welke kaartjes je het hebt gehad en in hoeverre er veel of weinig verschillende kaartjes werden gekozen. Kom in volgende werkbesprekingen terug op de kaartjes en de voortgang. Je kunt ook de rondes over verschillende werkbesprekingen verspreiden.