Ontwikkeling gebruiksvriendelijke software

Veel organisaties in het verzekeringswezen werken met door hen zelf ontwikkelde of op maat gemaakte software. Bij het ontwikkelen van nieuwe software is het van groot belang deze af te stemmen op zowel de taak als de gebruiker. Dit vergroot de gebruiksvriendelijkheid en de productiviteit en maakt het werk minder belastend. Deze positieve effecten kunnen vaak betrekkelijk eenvoudig bereikt worden door een aantal praktische basisprincipes te hanteren. ICT’ers en ontwikkelaars van software kunnen hiervoor extra scholing volgen.

Plus en min

+
Door terugdringing van het aantal muis- en toetsenbordhandelingen is er minder kans op RSI/CANS-klachten. In het begin van het ontwikkeltraject is extra tijd nodig voor afstemming met de latere gebruikers. Als dit goed gebeurt, zijn achteraf wel minder aanpassingen nodig.
 

Door een geringer beroep op het geheugen, minder onzekerheid over de taakuitvoer, op de werknemer aangepaste complexiteit en optimale presentatie van de informatie is er ook minder onnodige mentale belasting.

 

Niet alle softwareontwikkelaars hebben de vereiste kennis in huis.

 

 

Werknemers die met de software werken, zijn productiever en leveren werk van hogere kwaliteit.

 

 

Werkt een organisatie met eigen ontwikkelaars, dan kan het nodig zijn om die een cursus mens-computerinteractie te laten volgen. Een tweedaagse cursus is meestal afdoende en kost ongeveer € 800.

Wettelijke eisen

De software die werknemers gebruiken bij het verrichten van beeldschermwerk voldoet aan ergonomische eisen.

 • De software is aangepast aan de te verrichten taak.
 • De software is gemakkelijk te gebruiken en aan te passen aan het kennis- en ervaringsniveau van de gebruiker.
 • De software verschaft de gebruiker gegevens over de werking ervan.
 • De software maakt informatie zichtbaar in een vorm en een tempo die zijn aangepast aan de gebruiker.

Wensen

Softwareontwikkelaars zijn geschoold op het gebied van gebruiksvriendelijk ontwerpen. Het ontwerp van de software maakt altijd het gebruik van sneltoetsen mogelijk.

Tips

Onderstaande tips helpen bij het gebruiksvriendelijk ontwerpen van software

Voor teams en leidinggevenden

Als een afdeling zelf invloed kan uitoefenen op de aankoop of ontwikkeling van software, is het verstandig te letten op het volgende:

 • Maak vóór aankoop van nieuwe software een lijst met minimale eisen en wensen. Bespreek deze lijst met de ICT-verantwoordelijken, zodat zij hier bij hun aankoop- of ontwerpkeuze gebruik van kunnen maken.
 • Maak afspraken met de ICT-verantwoordelijken over een gebruikersonderzoek voordat zij de software aanschaffen. Dit onderzoek moet uitwijzen of de software aansluit bij en aangepast kan worden aan de taken en wensen van werknemers.
 • Maak bij het (laten) ontwerpen van nieuwe software afspraken over het beoordelen van een eerste ontwerp, zodat tussentijds bijsturen mogelijk is. Stel uit de groep toekomstige gebruikers een testpanel samen dat de nieuwe software test op gebruikersvriendelijkheid.

Voor or’en

Spreek met de leidinggevende af dat nieuwe software vóór aankoop of ontwerp standaard wordt getest op gebruiksvriendelijkheid.

Extra info

 • Ergonomische eisen voor het gebruikersvriendelijk ontwerpen van software staan vermeld in de norm ISO 9241. In deel 10 staan de kenmerken voor een goede dialoog tussen software en gebruiker.
 • Een cursus/workshop mens-computerinteractie voor ICT’ers leert ontwerpers en inkopers van software:
  • te bepalen hoe gebruiksvriendelijke schermen eruit zien;
  • vast te stellen welke informatie voor de gebruiker van belang is;
  • te bepalen hoe een dialoog tussen software en gebruiker de taakuitvoering ondersteunt;het daadwerkelijk bouwen van de schermen en dialogen.
  • De Stichting Ergonomie Opleidingen Nederland geeft dergelijke workshops.
 • Er bestaat een actieve Nederlandse vereniging van mensen met een professionele belangstelling voor mens-computerinteractie: CHI-Nederland (CHI staat voor Computer-Human-Interaction).