Vier tips om een nieuwe werknemer een perfecte start te geven op zijn eerste werkdag

Tijdens een sollicitatieprocedure komen vaak vele zaken aan de orde. Dat is echter niet voldoende om een nieuwe werknemer meteen vanaf dag één productief te maken. Daar is meer voor nodig.

Het is uiteraard belangrijk dat de werknemer weet hoe zijn functie moet worden ingevuld. Belangrijker nog is dat hij dat met het juiste perspectief en de beste mindset doet. Jeff Haden beschrijft de vier zaken die je als werkgever op de eerste werkdag van een nieuwe werknemer moet doen om deze de perfecte start te geven.

 1. Beschrijf grondig hoe de organisatie waarde creëert

Nieuwe werknemers moeten leren hoe ze hun functie moeten uitoefenen. Maar eerst moeten ze heel goed begrijpen wat de waardepropositie van de organisatie is en hoe die laatste zich onderscheidt van de concurrentie.

 • Beperk je tot de zaken die echt onderscheidend zijn. Waar de organisatie zich ook mee bezighoudt, er zijn altijd één of twee dingen die zorgen voor resultaten. Dat kan kwaliteit zijn, service, een lage prijs of een persoonlijke relatie met iedere individuele klant. Uiteraard zijn ook andere aspecten belangrijk, maar één of twee zijn echt van strategisch belang. Start daarmee en ga dan verder.
 • Leg uit hoe de functie direct waarde creëert. Vertel hoe de functie in het grotere geheel past en hoe zij de organisatie helpt zich te onderscheiden van concurrenten.
 • Sta stil bij de redenen om zaken op een bepaalde manier te doen. Een nieuwe werknemer moet weten wat hij moet doen. Maar nog belangrijker is dat hij weet waarom hij dat moet doen. Start dus altijd met waarom en kom daarna pas met wat.

2. Leg uit wie de interne en externe klanten van de nieuwe medewerker zijn

De nieuwe werknemer geeft wellicht leiding en heeft externe klanten, ook al ontmoet hij deze nooit. Iedere werknemer heeft bovendien interne klanten.

 • Zorg dat de werknemer weet wie deze klanten zijn en waar zij behoefte aan hebben. Dit is zeer belangrijk: het bepaalt hoe een functie moet worden ingevuld.
 • Leg uit hoe de nieuwe werknemer waarde toevoegt aan de organisatie terwijl deze de behoeften van interne en externe klanten vervult.

3. Stel direct concrete doelen vast en begin met het geven van feedback

Succesvolle organisaties ‘draaien productie’!

 • Zet direct de juiste toon door een nieuwe werknemer meteen die eerste dag een specifieke functiegerelateerde taak te laten uitvoeren. Hij weet dan dat resultaten opleveren belangrijk is.
 • Besef dat een hele dag inlezen of oriënteren saai en onbevredigend is en de overgang naar ‘echt werken’ moeilijker maakt. Zorg dat de werknemer tevreden naar huis kan omdat hij het gevoel heeft dat hij iets heeft gepresteerd.
 • Focus op het leereffect, maar zorg voor een mix van training en prestaties. Het uiteindelijke doel is om de nieuwe werknemer in te werken door een en ander in behapbare brokken aan te bieden. Werknemers zien dan hoe hun prestaties direct bijdragen aan de waarde van de organisatie, terwijl ze constructieve feedback krijgen. Ze leren zo veel sneller en creëren nog meer waarde voor de organisatie.

4. Leg uit waarom je de medewerker hebt aangenomen

Iedere werknemer wordt om één of twee specifieke redenen aangenomen. Natuurlijk wil een organisatie graag mensen aannemen die overal goed in zijn, maar vaak zijn er supersterren nodig die echt goed zijn in een bepaalde taak.

 • Deel met de nieuwe werknemer waarom deze echt is aangenomen. Dit is meteen een goede gelegenheid om de vaardigheden, kennis, ervaring en werkhouding van de werknemer te prijzen. Op deze wijze versterk je de verbinding tussen vaardigheden, ervaring, houding en arbeidsethos en de eigenlijke taak waarvoor de werknemer is aangenomen.
 • Maak een nieuw werknemer duidelijk waarin hij zich onderscheidt van anderen. Hij heeft kwaliteiten die anderen niet hebben. Maak nog eens duidelijk dat deze kwaliteiten de doorslag hebben gegeven bij de beslissing om hem aan te nemen. Voor een werknemer is het zeer motiverend om te horen dat hij ergens in uitblinkt en dat die specifieke kwaliteiten hem gaan helpen bij het goed uitvoeren van zijn taken.

Bronvermelding: deze vier tips om van de eerste dag van een nieuwe werknemer meteen een succes te maken komen van de site van businessmagazine Inc.