Congres werkgeverschap bij kanker, 10 oktober 2016

Minister Asscher van het Ministerie van SZW hecht groot belang aan het onderwerp ‘werk en kanker’. Tijdens het congres worden zijn doelstellingen en maatregelen uiteen gezet. Er zijn lezingen, expertsessies en workshops van deskundigen over re-integratie, verzuimbegeleiding, juridische, financiële en medische aspecten, de invloed op collega’s, de rol van bedrijfsarts en UWV, en diverse andere zaken. Met name aan de aan kanker gerelateerde aspecten wordt veel aandacht gegeven.
De informatie is toegesneden op werkgevers, managers en HR-professionals. U gaat naar huis met direct toepasbare informatie en handige tips. Het congres wordt o.a. onderschreven door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, OVAL, VNO/NCW-MKB Nederland, Levenmetkanker en KWF Kankerbestrijding.

In de flyer vindt u meer informatie. Het congres vindt plaats op 10 oktober 2016 in Leiden. Kijk op www.werkgeverschapbijkanker.nl voor het volledige programma en om u in te schrijven.